Cenník reklamy VIO TV Banská Štiavnica

 

 1. Reklama vo videotexte (1strana vysielaná v každej slučke videotextu max.30s)
 • 1 tyždeň ……………..11,99Eur
 • 1 mesiac …………….42,99Eur
 • 3 mesiace ………….. 107,99Eur
 1. Zamestnanie vo videotexte ( 1pracovné miesto každých 30min – 42krát denne)
 • 1 týždeň …………….6,99Eur
 1. Inzercia vo videotexte ( 1 strana vysielaná každých 30min.- 42krát denne)
 • 1 týždeň …………….4,99Eur
 • 2 týždne …………… 7,99Eur

 

 1. Blahoželanie s fotkou aj bez fotky vo videotexte vysielané 42krát denne 1deň
 • 1 deň ……………….2,99Eur
 1. Vysielanie reklamného spotu organizácii a podnikateľských subjektov pred premierou magazínu a pred každou reprízou magazínu t.j 6krát denne po dobu 1týždňa t.j 42krát
 • spot do 30sek……………………..69,99Eur
 • spot do 1min………………………99,99Eur
 1. Vysielanie sponzorského odkazu 1 týždeň pred premiérou magazínu a zároveň pred každou reprízou t.j. 42 krát týždenne dĺžka cca.10sek. …….29,99Eur
 1. Oznamy organizácií vo videotexte (1 strana vysielaná každých 30min.-42 krát denne)
 • 1 týždeň …………………………9,99Eur
 • 2 týždne ………………………….14,99Eur
 1. V prípade špeciálnej požiadavky napr. natočenie spotu na odprezentovanie Vašej prevádzky prípadne predmetu podnikania štábom televízie VIO Banská Štiavnica bude cena stanovená po vzájomnej dohode zmluvných strán a osobnom dohovore podľa dĺžky a náročnosti daného reklamného spotu.
 1. Cenník bol schválený konateľom spoločnosti PO -MA Banská Štiavnica Stanislavom Maruniakom ml.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na viotvbs@viotv.sk

telefonicky: 0917 996 862

V Banskej Štiavnici dňa 17.3.2015         s pozdravom Martina Búziková Ottinger šéfredaktor