8. Štiavnický magazín 2024

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Tak ako sme spomenuli téme šikana sa budeme venovať aj v dnešnom magazíne. Dnes rozoberieme šikanu po odbornej stránke a to s riaditeľkou centra podpory a prevencie v Banskej Štiavnici 2/ OOCR Banská Štiavnica má novú výkonnú pani riaditeľku. Jej meno je Ing. Aurélia Bachoríkova a my Vám ju […]

7. Štiavnický magazín 2024

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Obdobie Fašiangov už síce skončilo, my si ho však ešte raz pripomenieme a to spolu s pedagógmi a žiakmi základnej školy Jozefa Kollára. 2/ Policajný zbor Slovenskej republiky momentálne eviduje podstav policajtov a tak sa na stredných školách konajú prednášky, ktoré maturantom priblížia prácu polície a poskytnú informácie k […]

6. Štiavnický magazín 2024

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý týždeň rokovalo Mestské Zastupiteľstvo o uzatvorení mestskej plavárne. Prítomní boli aj občania mesta Banská Štiavnica, ktorí boli proti uzatvoreniu a spísali petíciu. Plaváreň ostáva zatvorená. Viac informácií poskytne Primátorka mesta. 2/ Aj tento rok sa stretli otužilci z celého Slovenska už 8 krát na obľúbenom podujatí “ Čarovný […]

5. Štiavnický magazín 2024

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 00:47 Otvorenie 2. 08:22 Mestské kúpele – plaváreň – riešenie situácie s otvorením prevádzky pre verejnosť 3. 1:31:45 Návrh na rozpočtové opatrenie 4. 2:29:34 Záver  

3. Štiavnický magazín 2024

V 3. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 10.januára sa konalo Novoročné stretnutie samosprávy mesta Banská Štiavnica s predstaviteľmi organizácii, poslancami mesta a podnikateľmi. Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková sa hosťom prihovorila v slávnostnom príhovore. 2/ V septembri sme sa s riaditeľkou CVČ rozprávali o ponuke krúžkovej činnosti. Novinkou bolo bojové umenie a sebaobrana a […]

2. Štiavnický magazín 2024

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Konferencia k 30.výročiu zápisu lokality Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 2/ Otvorenie výstavy Banská Štiavnica – 30 rokov súčasť svetového dedičstva UNESCO. 3/ Uvedenie publikácie Ján Petrík a kolegovia “Banská Štiavnica a okolie” do života, Koncert spevokolu Štiavničan s […]

1. Štiavnický magazín 2024

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Príhovor Primátorky mesta, prierez rokom 2023 v reportážach Vio TV 2/ Sobota 18.marca sa do dejín Banskej Štiavnice zapíše ako “Čierny deň”. Námestie sv.Trojice zasiahol rozsiahly požiar. Ako sme prisľúbili v minulotýždňovom magazíne, dnes sa budeme venovať výlučne tejto téme. 3/ V stredu 5.apríla sa v Banskej Štiavnici konalo […]