27. Štiavnický magazín 2024

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 29.júna sa v Banskej Štiavnici konalo miestne referendum, ktoré sa týkalo plavárne. O výsledkoch, účasti a plánovanej rekonštrukcii plavárne už poinformuje primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 2/ V piatok 28.júna sme slávnostne ukončili školský rok 2023/2024 tentokrát na ZŠ J.Kollára. Žiakom sa tento deň oficiálne začali letné […]

26. Štiavnický magazín 2024

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:08 Otvorenie 2. 05:13 Kontrola plnenia uznesení 3. 06:51 Správa o stave majetku Mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii k 30. 11. 2023 4. 09:01 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za roku 2023 5. 44:58 Rozbor hospodárenia […]

25. Štiavnický magazín 2024

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Jednou z najdiskutovanejších tém momentálne je nepochybne plaváreň. V sobotu 29.6. sa bude konať miestne referendum, ktoré sa týka plavárne. Aj tento týždeň túto tému prinášame a budeme sa venovať plánovanej rekonštrukcii. 2/ Základná škola Jozefa Horáka v piatok 14.júna opätovne otvárala Pamätnú izbu Jozefa Horáka za účasti jeho […]

24. Štiavnický magazín 2024

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 7.júna mestský štadión praskal vo švíkoch. Konal sa tu totiž už ďalší ročník “Dňa detí”, ktorý organizoval klub FK Sitno Banská Štiavnica. 2/ Už o týždeň zahájime “Kultúrne leto” na Námestí sv.Trojice a to podujatím Artiviamarket, ktoré sa bude konať v sobotu 22.júna.Nechajte sa pozvať. 3/ 29.júna […]

23. Štiavnický magazín 2024

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica nás aj tento rok pozvala na obľúbené podujatie, špeciálne rodičovské združenie.Tento rok sa však oslavovalo o niečo intenzívnejšie, keďže škola oslavuje 30.výročie svojej existencie. 2/ 1.jún oslavujú svoj sviatok všetky deti, ale deti v materských školách oslavujú celý týždeň, pretože tento týždeň nesie názov […]

22.Štiavnický magazín 2024

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Príloha: MŠ Bratská – Majáles 2024 Program: 1. 01:11 Otvorenie 2. 06:10 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o organizovaní miestneho referenda 3. 18:55 Vyhlásenie referenda na základe petície občanov 4. 51:03 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2024 5. 1:07:20 Rôzne 6. 1:34:25 Záver  

21. Štiavnický magazín 2024

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Blíži sa nám víkend “Otvorených parkov a záhrad“ a do tohto projektu sa už pravidelne zapája aj Arborétum v Kysihýbli, ktoré takto oficiálne otvára sezónu. 2/ Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici usporiadala už ďalší ročník klavírnej súťaže “Banskoštiavnické kladivká”. Tento rok sa zúčastnilo viac ako 30 základných umeleckých […]

20. Štiavnický magazín 2024

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Stredná odborná škola lesnícka aj tento rok a už tradične organizovala v stredu 15.mája obľúbené podujatie s názvom “ Lesnícky deň”. Aj tento rok zavítalo do botanickej záhrady okolo tisíc návštevníkov. 2/ Naši mladí atléti z Atletického klubu Atleti BS zaznamenali opäť veľký úspech uplynulý víkend. Avšak medaile zbierajú […]

19. Štiavnický magazín 2024

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica plánuje zriadiť sociálny podnik. Čo to vlastne sociálny podnik je a aké činnosti môže vykonávať vysvetlí primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 2/ Materská škola 1.Mája má už približne mesiac novinku, ktorou je špeciálna, terapeutická miestnosť. Inšpirovali sa v zahraničí a pomôcť by mala hlavne deťom so […]