22. Štiavnický magazín 2020

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Opatrenia ohľadom Covid-19 sa uvoľňujú a škôlkári, či školáci dostávajú tentokrát na Medzinárodný deň detí netradičný darček v podobe návratu do školských lavíc. Avšak tento návrat bude prebiehať za špeciálnych opatrení. My sme navštívili jedno predškolské zariadenie a jednu základnú školu, bližšie informácie Vám milí diváci prinášame v dvoch samostatných reportážach

2/ Viete si vôbec predstaviť situáciu, že sa nachádzate v pohodlí vlastného domova a zrazu sa Vám v záhrade či priamo v dome prepadne zem a to rovno do bane? S týmto scenárom netreba radšej ani žartovať, ale v Štiavnici sa to stalo a podľa našich informácií vôbec to nieje ojedinelá záležitosť,konkrétne v lokalite Pod Paradajzom

POČASIE

 

21. Štiavnický magazín

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Opatrenia ohľadom Covid-19 sa uvoľňujú a potešujúce správy prichádzajú aj pre rodičov. Jednou z nich je napríklad to,že atletické denné tábory sa budú organizovať aj tento rok počas letných prázdnin

2/ Mnohí ste zrejme zaregistrovali informáciu, že ďalší zo štiavnických tajchov prejde malou úpravou. Aby sme to uviedli na správnu mieru, nie tajch ako taký ,ale časť priestoru okolo tajchu, ktorý by mal slúžiť mamičkám s deťmi

3/ V dnešnom magazíne Vám prinesieme aj detailné informácie o spolupráci Mestskej a Štátnej polície v Banskej Štiavnici počas tejto mimoriadnej situácie

POČASIE

 

20. Štiavnický magazín 2020

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 8.mája bol síce štátny sviatok, ale my sme aj napriek tomu šli dobrovoľne pracovať, tak ako aj kopa ďalších nadšencov športu. Priložili sme ruku k dielu a spolu s futbalistami z FK Sitno sme skrášľovali štadión

2/ Opatrenia v tejto mimoriadnej situácii sa pomaly uvoľňujú a tak sme sa zašli pozrieť na ďalšie exteriérové tréningy. Tentokrát sme sa stretli s našimi obľúbenými atlétmi, ale keďže štadión je naozaj veľmi vyťažený cvičili tu aj dámy zo Strong by Zumba a trénovali futbalisti

3/ Tak ako sme prisľúbili v minulo-týždňovom magazíne pokračujeme v téme nového VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní a prinášame opäť užitočné informácie

POČASIE

 

19. Štiavnický magazín 2020

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mestský štadión bol počas mimoriadnych opatrení v prvej fáze pre verejnosť úplne uzatvorený. Dnes je však situácia iná a športovci môžu začať trénovať,samozrejme pri dodržaní bezpečnostných opatrení. Štadión počas uzatvorenia prešiel čiastočnou rekonštrukciou a pribudlo nové zavlažovanie.

2/ Novovybudované parkovisko na Ulici Dolná sa dočkalo aj plánovanej zelene. A práve tento projekt bol častým predmetom diskusií na sociálnych sieťach, keďže cena sa zdala mnohým privysoká. My uvedieme informácie na správnu mieru.

3/ Témou minulo-týždňového zastupiteľstva bolo aj nové VZN o parkovaní v meste Banská Štiavnica. Poslanci materiál odhlasovali a my Vám prinášame informácie o tom, čo obsahuje.

POČASIE

 

18. Štiavnický magazín 2020

18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 06:52 Kontrola plnenia uznesení

3. 09:57 Uplatnenie nemajtkovej ujmy pre p. Mojičku

4. 42:51 Návrh rozpočtových opatrení

5. 1:30:14 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

6. 1:52:24 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach

7. 2:01:12 Návrh VZN o parkovaní na území mesta Banská Štiavnica

8. 4:12:15 Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie časti ročného nájomného za rok 2019

9. 5:28:02 Správa k Dohode o užívaní a bhospodarovaní lesného majetku v k. ú. Banská Hodruša

10.5:29:26 Informatívna správa z valného zhromaždenia Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.

11.5:30:16 Odvolanie riaditeľa TS, m. p. z funkcie a informácia o vypísaní výberového konania

12. 5:51:51 Majetkové veci mesta

a) 5:52:16 Zámer na prevod pozemku E KN 4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 5:54:08 Prevod pozemku parc. č. C KN 6729/10, parc. č. C KN 6729/11 v k. ú. Banská Štiavnica

c) 5:56:13 Prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a C KN 5629/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 5:58:52 Prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 6:00:39 Prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. C KN 7043/5,1,2 v k. ú. Banská Štiavnica

f) 6:10:22 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. 6:12:22 Informatívna správa o vzdaní sa odmeny poslanca MsZ

14. 6:19:11 Interpelácie a dopyty (e-mail, písomne, telefonicky)

15. 6:27:00 Záver