50. Štiavnický magazín 2023

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 00:58 Otvorenie 2. 05:18 Kontrola plnenia uznesení 3. 07:09 Návrh VZN č. /2023 o zrušení VZN č. 10/2013 o výkone taxislužby na území mesta BS 4. 12:23 Návrh VZN č. …/2023 – Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných SBM v BS 5. 15:53 Návrh Dodatku č. […]

49. Štiavnický magazín 2023

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 6.decembra oslavoval meniny Svätý Mikuláš. Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica pozvalo všetky deti do kultúrneho centra, kde bol pre ne pripravený program a čakalo sa aj na príchod Mikuláša. 2/ Aj v materskej škole na Ulici Bratská sa už zvianočnieva. V utorok 5.decembra pripravili vianočné trhy a […]

48. Štiavnický magazín 2023

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Jednou z naj-diskutovanejších tém momentálne je aj uzatvorenie mestskej plavárne od 1.decembra.Bazén potrebuje rekonštrukciu dna, ako to však bude s plavárňou ďalej sme sa spýtali pani primátorky. 2/ Zima nám už zaklopala na dvere a mnohí sa určite potešili krásnej, zasneženej krajine. Motoristi už až takú radosť zrejme nemajú. […]

47. Štiavnický magazín 2023

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestský štadión prešiel rekonštrukciou, avšak finálny vizuál ešte nemá. Práce na modernizácii tohto športového areálu tu prebiehajú aj v súčasnosti. My sme sa na štadión zašli pozrieť. 2/ Čoskoro tu máme najkrajšie obdobie v roku a to to adventné. Aj počas predvianočných večerov Vás oddelenie kultúry pozýva stráviť čas […]

46. Štiavnický magazín 2023

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Žiaci Základnej umeleckej školy navštevujú aj hodiny akordeónu, ktorý vyučuje veľmi sympatický, mladý pedagóg Tomáš Valiček, ktorý nedávno prezentoval našu výuku až v Číne. 2/ 17.november je “Medzinárodným dňom študentstva” a tak primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková pri tejto príležitosti privítala na radnici mesta našich najúspešnejších stredoškolákov. 3/ Prvácka pasovačka […]

45. Štiavnický magazín 2023

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Radnica mesta Banská Štiavnica je momentálne v rekonštrukcii a niektoré oddelenia sa museli na čas presťahovať. Toto sa týka napríklad aj mestskej polície. 2/ V roku 2016 sme bojovali o zachovanie vychýrenej banskoštiavnickej pôrodnice. Nepomohli však ani petície, ani protesty. Podobná situácia momentálne nastala v Žiari nad Hronom. Pôrodnica, […]

44. Štiavnický magazín 2023

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica pri príležitosti mesiaca októbra, “Mesiaca Úcty k starším “, pripravila pre našich seniorov program v Kultúrnom centre. 2/ Spoločnosť Bytová správa s.r.o už 4.októbra začala s vykurovaním domácností. Vzhľadom na to ,že sa však opäť oteplilo, sa dodávka tepla prerušila. My sme zisťovali ako to bude […]

43. Štiavnický magazín 2023

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý víkend SOŠ lesnícka Banská Štiavnica spoluorganizovala a zároveň hostila Medzinárodný trubačský seminár, ktorý vyvrcholil v nedeľu slávnostným koncertom v Kultúrnom centre mesta. 2/ Vo štvrtok 19.októbra sa taktiež v Kultúrnom centre stretli naši milí, talentovaní seniori aby prišli ukázať ten svoj talent na seniorskom Talentáriu 2023. 3/ Základná […]

42. Štiavnický magazín 2023

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:18 Otvorenie 2. 08:51 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:05 Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 4. 1:36:26 Návrh Dodatku č. 5 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach 2:02:15 Priestor pre občanov 5. 2:15:35 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5 […]

41. Štiavnický magazín 2023

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 6.októbra žiaci Základnej školy Jozefa Kollára zvolili iný program ako učenie sa v školských laviciach. Vybrali sa cyklistickým pelotónom na Banský Studenec a takto ideálne využili krásne, jesenné počasie. 2/ Lesná pedagogika je veľmi zaujímavá a užitočná v praxi a práve v utorok 10.októbra sa stredoškolskí študenti […]