8. Štiavnický magazín 2024

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Tak ako sme spomenuli téme šikana sa budeme venovať aj v dnešnom magazíne. Dnes rozoberieme šikanu po odbornej stránke a to s riaditeľkou centra podpory a prevencie v Banskej Štiavnici

2/ OOCR Banská Štiavnica má novú výkonnú pani riaditeľku. Jej meno je Ing. Aurélia Bachoríkova a my Vám ju dnes predstavíme.

3/ V utorok 20.februára mesto Banská Štiavnica navštívil Veľvyslanec Veľkej Británie pán Nigel Baker. S pani primátorkou preberali témy cestovného ruchu, turizmu, odstraňovaní škôd po požiari, ale aj školstva.

POČASIE

 

7. Štiavnický magazín 2024

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Obdobie Fašiangov už síce skončilo, my si ho však ešte raz pripomenieme a to spolu s pedagógmi a žiakmi základnej školy Jozefa Kollára.

2/ Policajný zbor Slovenskej republiky momentálne eviduje podstav policajtov a tak sa na stredných školách konajú prednášky, ktoré maturantom priblížia prácu polície a poskytnú informácie k prijímaciemu konaniu do policajného zboru.

3/ Máme tu jarné prázdniny a s nimi prichádza aj obľúbené podujatie oddelenia kultúry Zimomravenie, nechajte sa teda pozvať.

POČASIE

 

6. Štiavnický magazín 2024

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý týždeň rokovalo Mestské Zastupiteľstvo o uzatvorení mestskej plavárne. Prítomní boli aj občania mesta Banská Štiavnica, ktorí boli proti uzatvoreniu a spísali petíciu. Plaváreň ostáva zatvorená. Viac informácií poskytne Primátorka mesta.

2/ Aj tento rok sa stretli otužilci z celého Slovenska už 8 krát na obľúbenom podujatí “ Čarovný Klinger”.Tento rok si vo vodách Klingeru zaplávalo okolo 200 otužilcov.

3/ Šikana je téma, ktorej sa nepochybne treba venovať. Aj keď sa v súčasnej dobe presunula skôr do kyber priestoru, školy jej venujú zvýšenú pozornosť. Mesto Banská Štiavnica sa touto problematikou zaoberá tiež. Vznikol tým odborníkov, ktorí sa šikanou zaoberá rozsiahlejšie.

POČASIE

 

5. Štiavnický magazín 2024

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 00:47 Otvorenie
2. 08:22 Mestské kúpele – plaváreň – riešenie situácie s otvorením prevádzky pre verejnosť
3. 1:31:45 Návrh na rozpočtové opatrenie
4. 2:29:34 Záver