30. Štiavnický magazín 2022

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Čo by ste povedali na to, keby Vám niekto navrhol počas prázdnin chodiť do školy? Pripadalo by Vám to čudné? Pre gymnazistov z celého Slovenska to bol úplne skvele strávený čas.

2/ Mestské kúpele sú už dlhodobejšie uzatvorené pre verejnosť. Najprv to bolo kvôli pandémii Covid 19 a potom kvôli rekonštrukcii stropu. Práce sú úspešne ukončené a 2.septembra by sa plaváreň mohla otvoriť.

3/ Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci odhlasovali zmenu z troch na jeden volebný obvod mesta Banská Štiavnica. To sa však nepáči obyvateľom Štefultova a preto bolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré však nakoniec nebolo možné otvoriť.

POČASIE

 

29. Štiavnický magazín 2022

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Odpadové hospodárstvo je veľmi dôležitou témou a taktiež témou, ktorá sa neustále rieši na zasadnutiach MsZ. My sa po čase k tejto téme opäť vraciame.

2/ Ďalším obľúbeným denným táborom je tábor , ktorý organizuje Janka Machilová a Centrum voľného času. Deti si z tohto tábora odnášajú kopec zážitkov a nie je tomu inak ani tento rok.

3/ Rekonštrukcia štadiónu mala byť hotová k 30.6.2022, práce sa však posunuli a my Vám prinesieme odpoveď prečo a kedy by teda mohli byť práce ukončené.

POČASIE

 

28. Štiavnický magazín 2022

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pre pár týždňami sme odvysielali reportáž upozorňujúcu na zvýšený počet medveďov aj v lokalite Banská Štiavnica. Keďže sa situácia zhoršila prinášame Vám ďalšie informácie.

2/ Denné letné tábory sú veľmi populárnym riešením trávenia voľného času pre prázdninujúce deti. Máme ich tu v Štiavnici viac ,no ako prvý sme navštívili Denný športový kemp na základnej škole Jozefa Horáka.

3/ Oddelenie kultúry aj tento rok prichádza s kultúrou za obyvateľmi sídliska Drieňová a to konkrétne do Bodu K. Čakajú tu na Vás celé leto divadelné predstavenia. Sezóna bola otvorená komédiou s názvom “ Rómeo, Júlia a vírus”.

POČASIE

 

27. Štiavnický magazín 2022

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 100.výročie stredného chemického školstva v meste Banská Štiavnica, SPŠ Samuela Mikovíniho.

2/ Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 ZŠ J.Kollára.

POČASIE

 

26. Štiavnický magazín 2022

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 18.júna sa po dvoch rokoch vrátil na Námestie sv.Trojice kultúrny život a to vďaka pilotnému ročníku podujatia oddelenia kultúry mesta Banská Štiavnica “ARTIVIAMARKET”.

2/ V utorok 21.júna aj Múzeum vo Sv.Antone po dvojročnej prestávke mohlo opäť zorganizovať obľúbené podujatie pre žiakov základných škôl “Čo šepká les”.

3/ Klienti Margarétky sú veľmi šikovní a ani ich hendikep ich nezastaví v tom, aby robili to , čo ich baví. Dokázali nám to v piatok 24.júna v divadelnom predstavení “Orlie pierko”.

POČASIE

Ako prílohu k dnešnému magazínu odvysielame záznam z divadelného predstavenia Orlie pierko.