45. Štiavnický magazín 2021

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v stavebných činnostiach. Tentokrát sa pozrieme na projekt Obnovme si svoj dom a objekty, ktoré sa aktuálne rekonštruujú

2/ Základná škola Jozefa Horáka sa zapojila do projektu , kde si v mesiaci október vyčistila okolie školy od odpadkov, ktoré zároveň aj vy-separovala na školskom dvore. Nuž a bola toho teda poriadna kopa

3/ Mestská polícia tento rok slávi už 30.výročie od svojho založenia a tak sa súčasní, ale aj bývalí inšpektori Mestskej polície stretli na Mestskom úrade

4/ Aj Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta oslavovala a to 10.výročie od svojho založenia. V kultúrnom centre mesta privítali vzácnych hostí z celého Slovenska

POČASIE