V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:01 Otvorenie
2. 08:59 Prevod akcií spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
3. 1:33:10 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5/2022
4. 1:47:26 Prevod pozemku parc. č. C KN 837 v k.ú Banská Štiavnica
5. 1:53:03 Prevod pozemku parc. č. C KN 1941/6 v k.ú Banská Štiavnica
6. 1:56:51 Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez p. č. E KN 6593/3
7. 2:00:22 Rôzne
8. 2:05:45 Interpelácie a dopyty poslancov
9. 2:58:20 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *