22. Štiavnický magazín 2020

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Opatrenia ohľadom Covid-19 sa uvoľňujú a škôlkári, či školáci dostávajú tentokrát na Medzinárodný deň detí netradičný darček v podobe návratu do školských lavíc. Avšak tento návrat bude prebiehať za špeciálnych opatrení. My sme navštívili jedno predškolské zariadenie a jednu základnú školu, bližšie informácie Vám milí diváci prinášame v dvoch […]

21. Štiavnický magazín

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Opatrenia ohľadom Covid-19 sa uvoľňujú a potešujúce správy prichádzajú aj pre rodičov. Jednou z nich je napríklad to,že atletické denné tábory sa budú organizovať aj tento rok počas letných prázdnin 2/ Mnohí ste zrejme zaregistrovali informáciu, že ďalší zo štiavnických tajchov prejde malou úpravou. Aby sme to uviedli na […]

20. Štiavnický magazín 2020

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 8.mája bol síce štátny sviatok, ale my sme aj napriek tomu šli dobrovoľne pracovať, tak ako aj kopa ďalších nadšencov športu. Priložili sme ruku k dielu a spolu s futbalistami z FK Sitno sme skrášľovali štadión 2/ Opatrenia v tejto mimoriadnej situácii sa pomaly uvoľňujú a tak […]

19. Štiavnický magazín 2020

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestský štadión bol počas mimoriadnych opatrení v prvej fáze pre verejnosť úplne uzatvorený. Dnes je však situácia iná a športovci môžu začať trénovať,samozrejme pri dodržaní bezpečnostných opatrení. Štadión počas uzatvorenia prešiel čiastočnou rekonštrukciou a pribudlo nové zavlažovanie. 2/ Novovybudované parkovisko na Ulici Dolná sa dočkalo aj plánovanej zelene. A […]

18. Štiavnický magazín 2020

18. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 06:52 Kontrola plnenia uznesení 3. 09:57 Uplatnenie nemajtkovej ujmy pre p. Mojičku 4. 42:51 Návrh rozpočtových opatrení 5. 1:30:14 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 6. 1:52:24 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach 7. 2:01:12 Návrh […]

17. Štiavnický magazín 2020

17. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Pozitívnou správou je, že aj keď momentálne zažívame výnimočnú situáciu život v meste sa úplne nezastavil a Banská Štiavnica bola opäť úspešná v ďalšom projekte a to rozšírenia detského ihriska 2/ Čo sa týka stavebných činností mesta aj tu sa podarí zrealizovať momentálne aspoň tie, na ktoré finančné prostriedky sú […]

16. Štiavnický magazín 2020

16. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mimoriadna situácia, ktorú momentálne prežívame sa dotkla ekonomiky mnohých domácností, ekonomiky štátu a tým pádom aj ekonomiky miest a obcí. Inak to nie je ani v Banskej Štiavnici 2/ Situácia ohľadom pandémie Koronavírusu asi najviac zasiahla podnikateľov. Štát im však vychádza v ústrety a oni si môžu požiadať o finančnú […]

15. Štiavnický magazín 2020

15. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, sviatky jari, ktoré nesú významný duchovný odkaz a tak sa Vám milí diváci prihovoria zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste 2/ K sviatočným príhovorom sa pridáva aj Primátorka mesta magisterka Nadežda Babiaková 3/ Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a zatvorené základné, či materské školy […]

14. Štiavnický magazín 2020

14. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Aj tento týždeň Vám milí diváci prinášame aktuálne informácie Samosprávy Mesta o aktuálnych krokoch a prijatých opatreniach 2/ Aj hliadky Mestskej polície momentálne môžete stretnúť v uliciach mesta častejšie a to za účelom kontroly prijatých opatrení šírenia sa koronavírusu. 3/ Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sú školy na Slovensku zavreté už […]