38. Štiavnický magazín 2022

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestská plaváreň je stále zatvorená a obyvateľov mesta zaujíma, či a kedy bude opäť spustená do prevádzky a tak sme pre Vás tieto informácie zistili. 2/ Vo štvrtok 15.septembra mesto Banská Štiavnica ožila cyklistikou a to vďaka Medzinárodným cyklistickým pretekom Okolo Slovenska. 3/ Kalvária je nepochybne z jednou najviac […]

37. Štiavnický magazín 2022

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny. 2/ Oslavy Dňa Baníkov, Hutníkov, Geológov a Naftárov v Kostole sv.Kataríny. 3/ Salamandrový sprievod a kultúrny program Salamandrových dní 2022. 4/ 17.Európske Banícke a Európske Dni, 14.Stretnutie Baníckych miest a obcí Slovenska. POČASIE  

36. Štiavnický magazín 2022

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 5.septembra sa slávnostne otvorili brány škôl, začal sa totiž oficiálne nový školský rok 2022/2023. 2/ K novému školskému roku nepochybne patrí aj nová ponuka krúžkovej činnosti Centra voľného času. My Vám prinášame bližšie informácie. 3/ Na Klingeri kedysi stála takzvaná “Plaváreň”. V roku 2020 sa začalo s […]

35. Štiavnický magazín 2022

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Pozvánka Salamandrové dni 2022. 2/ Pozvánka Salamandrové dni 2022 – Kultúrne podujatia. 3/ Pozvánka Hudobná -umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica. 4/ Oslavy 78.výročia SNP. POČASIE  

34. Štiavnický magazín 2022

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:09 Otvorenie 2. 05:24 Kontrola plnenia uznesení 3. 07:14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4. 22:44 Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach v […]

33. Štiavnický magazín 2022

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Máme tu posledné dva prázdninové týždne a čoskoro sa opäť otvoria brány škôl. Najväčšia zmena čaká nováčikov a to sú prváci, prinášame Vám preto základné informácie, čo žiaci a rodičia nielen prvých ročníkov potrebujú vedieť. 2/ Futbalový denný kemp Nesia minulý rok zožal obrovský úspech a tak aj tento […]

32. Štiavnický magazín 2022

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Najväčším kultúrnym podujatím počas letných prázdnin tradične býva Živý šach. Tento rok sa ho však nepodarilo zorganizovať, keďže organizovanie tak veľkého podujatia si vyžaduje časovo dlhšiu prípravu. Avšak po dvoch rokoch pandémie Námestie sv.Trojice ožilo kultúrou a dovolíme si povedať, že aj adekvátnou náhradou. Konali sa totiž Nezabudnuté remeslá […]

31. Štiavnický magazín 2022

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V dnešnom magazíne sme sa venovali téme voľného pohybu psa a taktiež kúpania, respektíve vstupu psa do banskoštiavnických vodných plôch. Ako bolo medializované, vraj pre psičkárov prichádzajú prísnejšie pravidlá. Nuž a tak sme zisťovali ako to vlastne je. 2/ Ak radi čítate a ste pravidelnými návštevníkmi našej knižnice určite […]

30. Štiavnický magazín 2022

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Čo by ste povedali na to, keby Vám niekto navrhol počas prázdnin chodiť do školy? Pripadalo by Vám to čudné? Pre gymnazistov z celého Slovenska to bol úplne skvele strávený čas. 2/ Mestské kúpele sú už dlhodobejšie uzatvorené pre verejnosť. Najprv to bolo kvôli pandémii Covid 19 a potom […]

29. Štiavnický magazín 2022

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Odpadové hospodárstvo je veľmi dôležitou témou a taktiež témou, ktorá sa neustále rieši na zasadnutiach MsZ. My sa po čase k tejto téme opäť vraciame. 2/ Ďalším obľúbeným denným táborom je tábor , ktorý organizuje Janka Machilová a Centrum voľného času. Deti si z tohto tábora odnášajú kopec zážitkov […]