44. Štiavnický magazín 2018

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesiac október nesie prívlastok “Mesiac úcty k starším”. Nuž a tak škôlkári si pre svojich milovaných starých rodičov pripravili program, ktorý im v stredu 24. októbra s láskou predviedli 2/ Banskoštiavnické gymnázium, Gymnázium Andreja Kmeťa už každoročne organizuje podujatie “Dni Andreja Kmeťa”, ktoré trvá dva dni. Čo všetko na […]

43. Štiavnický magazín 2018

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE 1. 00:57 Otvorenie 2. 10:14 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:46 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 32:17 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019 a výhľadovo 2020,2021 5. 1:40:00 Návrh rozpočtu TS, m. p. na rok […]

42. Štiavnický magazín 2018

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý rok turistická sezóna v našom meste lámala rekordy a tak sme boli zvedaví ako to s návštevou turistov v Banskej Štiavnici vyzerá tento rok 2/ Základná škola Jozefa Horáka opäť rozšírila svoj športový areál. Tentokrát pribudlo päť outdoorových strojov, kde si žiaci môžu za-posilňovať s vlastnou váhou 3/ […]

41. Štiavnický magazín 2018

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 9.októbra sme boli pozvaní už na 7. ročník nesúťažnej prehliadky talentov našich milých seniorov “Seniorské Talentárium 2018” 2/ K 15.septembru vrámci EDUZBERU máme k dispozícii definitívne počty žiakov,ktorí navštevujú základné a materské školy v meste Banská Štiavnica, ale aj v okrese Banská Štiavnica. Prehľad o školskom roku […]

40. Štiavnický magazín 2018

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Počasie vonku sa poriadne ochladilo a tak Bytová správa s.r.o začala s vykurovacou sezónou 2018/2019 2/ Problém zdravotníctva sa netýka len mesta Banská Štiavnica, ale aj ostatných slovenských miest, ktoré taktiež zápasia s akútnym nedostatkom lekárov, ale aj inými vážnymi problémami. Dobrou správou je, že v Banskej Štiavnici zostáva […]

39. Štiavnický magazín 2018

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestské kúpele boli počas letných mesiacov zatvorené a to z dôvodu pravidelnej odstávky a prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Nuž a aj tentokrát prichádzajú s novinkou 2/ Stredná odborná škola lesnícka vo štvrtok 27. septembra zorganizovala premiérovo “Ovocný festival” pri príležitosti “Dňa jablka” a zdravého životného štýlu 3/ Mesto Banská Štiavnica […]

38. Štiavnický magazín 2018

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Na Slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny bolo ocenené aj Epicentrum lásky, jedno z naj-navštevovanejších miest v našom meste. Ako poďakovanie z ich strany prichádza zľavnené vstupné pre všetkých štiavničanov 2/ Súkromná hotelová akadémia nezačínala tento školský rok 3.9, ale o týždeň neskôr. Prebiehali tu totiž rekonštrukčné […]

37. Štiavnický magazín 2018

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 6.septembra sa vo Výstavnej sieni Starého Zámku otvárala vernisážou výstava Banská Štiavnica, 25 rokov lokality UNESCO 2/ V piatok 7.septembra sa v Kostole sv. Kataríny konalo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním cien Primátora mesta, uvedením do života publikácie Banská Štiavnica, Mesto svetového dedičstva UNESCO a […]

36. Štiavnický magazín 2018

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 3.septembra otvorili svoje brány všetky stredné a základné školy aby spoločne zahájili otvorenie nového školského roka 2018/2019. Nuž a my sme otvárali nový školský rok s nimi 2/ Múzeum vo Svätom Antone prvý septembrový víkend už 28 rokov organizuje celoslovenské oslavy poľovníkov “Dni sv.Huberta”. Aj tento rok […]

35. Štiavnický magazín 2018

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Ani počas letných prázdnin nezostali brány škôl zatvorené, pretože práve tu bol priestor na rekonštrukčné práce aby sa zlepšili podmienky pre žiakov a študentov v novom školskom roku 2/ V dňom 6.septembra až 8.septembra sa v meste Banská Štiavnica budú konať Mestské oslavy, celoslovensky známe Salamandrové dni 2018. Všetci […]