10. Štiavnický magazín 2019

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Obdobie Fašiangov je plné zábavy, jedla, plesov, či karnevalov. Aj žiaci základnej školy Jozefa Kollára si pripomínali fašiangové tradície a to nielen karnevalom, ale po prvýkrát aj Fašiangovým sprievodom po sídlisku Drieňová 2/ Tanečná skupina Applause je veľmi úspešnou a úspechy si prináša z celoslovenských súťaží. Minulý piatok si […]

09. Štiavnický magazín 2019

V 09. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý týždeň sme boli pozvaní do Denného centra v meste , kde na nás čakal zaujímavý fašiangový program. Spievalo sa, hralo sa na harmonike, nechýbali ani fašiangové masky a chutné, čerstvo upečené šišky 2/ Stredná odborná škola lesnícka bola úspešná v projekte a získala financie na nové multifunkčné ihrisko, […]

08. Štiavnický magazín 2019

V 08. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 16.februára na náš prekrásny Klinger zavítalo až 150 otužilcov zo všetkých kútov Slovenska. Konal sa tu už 3.ročník podujatia s názvom “Čarovný Klinger” 2/ Materská škola na sídlisku Drieňová sa už s pravidelnosťou zapája do rôznych projektov. A aj tentokrát úspešne. Vyhrali v konkurencii 200 slovenských škôlok […]

07. Štiavnický magazín 2019

V 07. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Pred dvoma týždňami sme odvysielali reportáž, v ktorej sme Vám predstavili nový odbor Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici. A keďže informácií je veľa a téma zaujímavá, dnes sa k nej ešte vrátime 2/ Banskoštiavnická pošta sa konečne dočkala už zaslúženej rekonštrukcie. Povedzme si na rovinu priestory už naozaj […]

06. Štiavnický magazín 2019

V 06. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica 4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 5. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2019 6. Návrh […]

05. Štiavnický magazín 2019

V 05. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Katolícka spojená škola rozširuje svoje pole pôsobnosti a od septembra otvára Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského a prináša veľmi zaujímavý odbor Programátor 2/ Štiavnické noviny tento rok zažívajú významné výročie a to už celých 30. rokov úspešného fungovania. V pondelok 28.januára opäť bilancovali uplynulý rok, nuž a my […]

04. Štiavnický magazín 2019

V 04. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V meste Banská Štiavnica za uplynulé obdobie vyrástlo viacero stojísk, či už na sídlisku Drieňová alebo na Križovatke. A práve k nim na konci kalendárneho roka pribudli dve nové. Prvé vyrástlo v lokalite Šobov a to druhé na Ulici Energetikov na Drieňovej 2/ Máte doma plnú skriňu šatstva, ktoré […]

02. Štiavnický magazín 2019

V 02. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V úvode dnešného magazínu sa Vám v slávnostnom, novoročnom príhovore prihovorí Primátorka mesta magisterka Nadežda Babiaková 2/ Je už tradíciou, že na začiatku kalendárneho roka sa stretávajú zástupcovia Samosprávy mesta s pozvanými hosťami aby spolu zbilancovali ten rok minulý a oboznámili sa s tým, čo naše mesto čaká v […]

01. Štiavnický magazín 2019

V 01. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Rekapitulácia roku 2018 V nasledujúcich reportážach si pripomenieme výber z udalostí, ktorými žilo mesto Banská Štiavnica v uplynulom roku 2018 POČASIE