49. Štiavnický magazín 2017

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu bolo v kalendári Mikuláša, nuž a s týmto menom sa spája aj tradícia obdarúvania hlavne tých našich najmenších.Ak celý rok poslúchali,určite si od Mikuláša zaslúžili nejakú sladkú odmenu.My sme s Mikulášom navštívili hneď niekoľko miest v meste 2/ Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v utorok 28.novembra oslavoval významné výročie […]

48. Štiavnický magazín 2017

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:07 Otvorenie 2. 08:40 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:04 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 4. 18:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov […]

47. Štiavnický magazín 2017

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 16.novembra sa konalo vyhodnotenie súťaže “Najkrajšia dovolenková fotografia 2017”. Výstavu víťazných fotografií si môžete pozrieť až do konca kalendárneho roka vo výstavnej sieni Antolského kaštieľa 2/ Rytierska sála Starého zámku tak ako každý rok v tomto čase aj tento týždeň hostila podujatie s názvom “Stretnutie generácií”. Dopoludnie […]

46. Štiavnický magazín 2017

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Deviataci Základnej školy Jozefa Horáka aj tento rok pripravili špeciálny program, ktorým vítali svojich najmladších spolužiakov, prvákov do kolektívu “Horákovcov”. 2/ Medzi plánované stavebné projekty mesta Banská Štiavnica na rok 2017 patrila aj rekonštrukcia schodov na Pátrovskom kopci. Rekonštrukcia bola úspešne ukončená 5.novembra. 3/ Piatok 17.novembra je štátnym sviatkom, […]

45. Štiavnický magazín 2017

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 27.októbra Špeciálna základná škola oficiálne otvárala “Čistý lesík”, teda priestor o ktorý sa žiaci spolu s pedagógmi starajú.Aj vďaka tejto aktivite im oprávnene patrí titul “Zelená škola” 2/ Silný vietor počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých spôsobil škody na celom Slovensku a niektoré cintoríny boli dokonca […]

44. Štiavnický magazín 2017

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 2.novembra sme si pripomínali Pamiatku zosnulých a symbolickým zapálením sviečky vyslali odkaz našim blízkym, že aj keď tu už s nami nie sú navždy zostávajú v našich srdciach 2/ Mesto Banská Štiavnica je čoraz populárnejšou destináciou na strávenie dovolenky či víkendu.Tohtoročná návštevnosť počas letnej turistickej sezóny opäť […]

43. Štiavnický magazín 2017

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:05 Otvorenie 2. 10:47 Kontrola plnenia uznesení 3. 26:41 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 40:22 Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu […]

42. Štiavnický magazín 2017

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Uplynulý týždeň na Slovensku prebiehal “Týždeň celoživotného učenia”,ktorý bol už 17.ročníkom.Aj v Banskej Štiavnici sa konala konferencia venovaná projektu “Učiace sa mestá”,ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu vzdelávania dospelých 2/ Piatok trinásteho je pre tých poverčivých dňom,ktorý treba byť zavretý doma a radšej ani nikam nechodiť.Nuž pre našich štiavnických […]

41. Štiavnický magazín 2017

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V predchádzajúcich magazínoch sme Vás informovali o projekte novej kompostárne, ktorá vyrastie v areáli zberného dvora na Ulici Antolská.Zašli sme sa tam teda pozrieť ako práce pokročili 2/ Kostol Nanebovzatia Panny Márie je dočasne pre verejnosť uzavretý a to z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác.Keďže je historickou pamiatkou,prebehol tu aj […]

40. Štiavnický magazín 2017

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 28.septembra Materská škola 1.Mája organizovala prvý ročník “Športového dňa”. Cieľom je viesť decká k fyzickej aktivite a láske k športu.Škôlkárom sa takýto program viditeľne pozdával. 2/ Taktiež vo štvrtok 28.septembra v Banskej Štiavnici vyvrcholili “Dni európskeho kultúrneho dedičstva”, vrámci ktorých ste mohli navštíviť mnoho zaujímavých podujatí a […]