46. Štiavnický magazín 2019

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestské zastupiteľstvo dňa 16.októbra schválilo do pozície náčelníka Mestskej polície PhDr. Petra Šemodu, s nástupom do funkcie od 1.novembra 2019. My Vám nového náčelníka dnes predstavíme 2/ Mesto Banská Štiavnica aj naďalej pokračuje v investičných akciách a tentokrát práve v mestskej časti Štefultov, kde pribudlo novo zrekonštruované verejné osvetlenie […]

45. Štiavnický magazín 2019

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ O areáli Arboréta sme priniesli už viacero reportáží. Národné lesnícke centrum bolo úspešné v podanom projekte na rekonštrukciu tohto priestoru a tak sa v mesiaci august začalo s prácami. Ako napredujú sme sa zašli pozrieť aj s našou kamerou 2/ V sobotu 2.novembra sa v Dome smútku Frauenberg konala […]

44. Štiavnický magazín 2019

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Október je mesiacom úcty k starším a tak mesto Banská Štiavnica už pravidelne organizuje kultúrny program pre našich milých seniorov aby sa im aj touto cestou poďakovalo 2/ Občianske združenie Margarétka nás pozvalo na veľmi zaujímavý workshop a to maľovanie na hodváb. Táto technika výrazne pomáha klientom rozvíjať jemnú […]

43. Štiavnický magazín 2019

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Oslavy 100.výročia Gymnázia Andreja Kmeťa 2/ Slávnostná akadémia študentov Gymnázia Andreja Kmeťa pri príležitosti osláv gymnázia 3/ Oslavy 100.výročia Strednej odbornej školy lesníckej POČASIE  

42. Štiavnický magazín 2019

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: ZASTUPITEĽSTVO Počasie Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 10:51 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:37 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach 4. 35:49 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5. 1:19:01 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi […]

41. Štiavnický magazín 2019

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestské kúpele sú počas dvoch mesiacov prázdnin zatvorené pre verejnosť a to z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré tu prebiehajú. Tentokrát prichádzajú s prerobenou parnou saunou 2/ Základná škola Jozefa Horáka v piatok 27.septembra organizovala hneď dve zaujímavé akcie a to Horákové dni a Tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí […]

40. Štiavnický magazín 2019

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/Minulý týždeň na Halčianskom tajchu prebiehal zaujímavá výskum, ktorý realizovala Slovenská akadémia vied. Tento tajch je ďalší na zozname, ktorý čaká rekonštrukcia 2/ Základná škola Jozefa Horáka aj tento rok organizovala Horákove dni. Táto škola nesie meno Jozefa Horáka a tak si aj takýto spôsobom pripomínajú život a dielo tohto […]

39. Štiavnický magazín 2019

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Aj v dnešnom magazíne sa opäť vraciame k téme parkovania v meste. Práce na novom parkovisku na Ulici Dolná finišujú a onedlho ho čaká oficiálne otvorenie 2/ V stredu 25.septembra sa v Trámovej miestnosti Rubigallu slávnostne otvárala výstava Svetové dedičstvo očami deti, nuž a zároveň sa aj odovzdávali ceny […]

38. Štiavnický magazín 2019

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 14.septembra železničná stanica ožila veľmi zaujímavým podujatím k 70.výročiu legendárnej Trati mládeže 2/ Salamandrové dni 2019 prebehli opäť úspešne a spokojní boli nielen organizátori,ale dúfajme, že aj návštevníci. Veľké poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na príprave tohto niekoľkodňového podujatia podieľali 3/ Počas celého mesiaca september prebiehajú […]

37. Štiavnický magazín 2019

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny 2/ Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Kostole sv.Kataríny 3/ Salamandrový sprievod, Salamandrové pódium POČASIE