27. Štiavnický magazín 2017

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 00:57 Otvorenie 2. 12:17 Kontrola plnenia uznesení 3. 14:21 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 4. 24:49 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 a […]

26. Štiavnický magazín 2017

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné otvorenie podujatia venovanému Oslavám významných výročí mesta Banská Štiavnica spojené s odbornými prednáškami k jednotlivým výročiam a otvorením výstavy “Strieborné mesto.Banská Štiavnica -mesto svetového dedičstva UNESCO” 2/Slávnostné zhromaždenie k 8.výročiam svetoznámej Banskej Štiavnice v Kostole svätej Kataríny 3/ 12.Ročník Akademici v Banskej Štiavnici, Valetantský sprievod do areálu bývalej […]

25. Štiavnický magazín 2017

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 5.júna naši priatelia z múzea vo Svätom Antone zorganizovali už 7.ročník prírodovednej súťaže pre deti z viacerých okresov pod názvom “Čo šepká les?” 2/V stredu 14.júna sa v priestoroch Rubigallu konalo vyhodnotenie medzinárodnej súťaže “Svetové dedičstvo očami detí”.Bol to už 23.ročník a konkurencia pre naše štiavnické školy […]

24. Štiavnický magazín 2017

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Rok 2017 je pre Banskú Štiavnicu naozaj rokom veľmi významným a to hlavne z hľadiska pripomínania si vzácnych historických výročí,ktoré sa k tomuto roku viažu.V dnešnom magazíne Vás pozveme na Mestské oslavy, ktoré čakajú mesto Banská Štiavnica v piatok 23.júna , ale prinesieme Vám aj komplexnejšie informácie o jednotlivých […]

23. Štiavnický magazín 2017

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 2.júna Katolícka spojená škola v Banskej Štiavnici organizovala už 2.ročník “Františkovej olympiády”, kde si zmerali sily škôlkári z celého okresu 2/ V piatok 26.mája a v sobotu 27.mája na Starom Zámku prebiehal jubilejný už 20.ročník “Festivalu kumštu, remesiel a zábavy 3/ Začiatok júna sa v našom meste […]

22. Štiavnický magazín 2017

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 00:58 Otvorenie 2. 06:47 Kontrola plnenia uznesení 3. 08:53 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za rok 2016 4. 47:07 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácií majetku v roku 2016 5. 52:14 Rozbor […]

21. Štiavnický magazín 2017

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 19.mája sa v Kultúrnom centre zišli mamičky a babičky aby spoločne oslávili svoj sviatok, “Deň matiek” 2/ Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica už piaty rok organizuje pre koncom školského roka špeciálne rodičovské združenie, kde si študenti priamo v praxi otestujú svoje nadobudnuté zručnosti 3/ Už je to […]

20. Štiavnický magazín 2017

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Základná škola Jozefa Horáka sa zapojila do projektu,ktorý podporuje fyzickú aktivitu detí hlavne na prvom stupni základných škôl.Zatiaľ sa im darí veľmi dobre a momentálne sú najlepší z celého Slovenska 2/ Aj v roku 2017 sa chystá rekonštrukcia ciest 2.a 3.triedy, ktoré sú v majetku VÚC.Ktoré to budú tentokrát […]

19. Štiavnický magazín 2017

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 9.mája popoludní Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia Banská Štiavnica spolu s mestom Banská Štiavnica pozvali obyvateľov mesta na spomienkový akt spojený s položením kytíc pri Pamätníku oslobodenia pri príležitosti 72.výročia ukončenia 2.Svetovej vojny 2/ V stredu 10.mája sa už po 4.krát v našom meste čítalo na […]

18. Štiavnický magazín 2017

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici organizovala vo štvrtok 27.apríla už 11.ročník obľúbeného podujatia “Lesnícky deň” 2/ Základná škola Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová disponuje viacúčelovým športovým areálom, ktorý v dopoludňajších hodinách využívajú žiaci školy. Popoludní si však môžete prísť zašportovať aj vy. 3/ Počas mesiaca máj prebiehajú […]