14. Štiavnický magazín 2024

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 10.apríla bude veľký deň pre všetkých predškolákov. Na našich základných školách bude prebiehať zápis do 1.ročníkov. 2/ Aj v okrese Banská Štiavnica bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom zvýšeného výskytu medveďa hnedého. Aj tejto téme sa budeme venovať v dnešnej reportáži. 3/ Berggericht je síce stále uzatvorený avšak […]

13. Štiavnický magazín 2024

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostný príhovor primátorky mesta 2/ Slávnostné príhovory zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi v Banskej Štiavnici 3/ Veľkonočné sviatky a tradície na ZŠ J.Horáka POČASIE  

12. Štiavnický magazín 2024

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica rekonštruuje tri vojnové pamätníky. Na rekonštrukciu poskytlo finančné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky formou dotácie. Práce realizovali Technické služby mesta Banská Štiavnica. 2/ V mesiaci marec si pripomíname Týždeň mozgu a samozrejme my sme sa boli aj tento rok pozrieť na aktivity, ktoré spojili generácie. 3/ […]

11. Štiavnický magazín 2024

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 8.marca sa v Banskej Štiavnici konal Rezortný deň Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Program bol bohatý a rozprávalo sa napríklad aj o téme bezpečnej samosprávy a prevencii proti kriminalite. 2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica v mesiaci február vykonávali čistenie lokality Glanzenberg od samo-náletových drevín. Lokalita […]

10. Štiavnický magazín 2024

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica aj tento rok pokračuje v stavebných činnostiach. V dvoch reportážach Vám prinesieme informácie o plánovaných projektoch. 2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica už začali s jarným čistením. Tento rok trochu skôr ako po iné roky. 3/ V piatok sme boli pozvaní na talkshow matky a dcéry […]

Štiavnický magazín 2024

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:03 Otvorenie 2. 12:15 Kontrola plnenia uznesení 3. 14:34 Návrh VZN o zrušení VZN č. 7/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 4. 22:08 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2024 5. 42:11 Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok […]

8. Štiavnický magazín 2024

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Tak ako sme spomenuli téme šikana sa budeme venovať aj v dnešnom magazíne. Dnes rozoberieme šikanu po odbornej stránke a to s riaditeľkou centra podpory a prevencie v Banskej Štiavnici 2/ OOCR Banská Štiavnica má novú výkonnú pani riaditeľku. Jej meno je Ing. Aurélia Bachoríkova a my Vám ju […]

7. Štiavnický magazín 2024

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Obdobie Fašiangov už síce skončilo, my si ho však ešte raz pripomenieme a to spolu s pedagógmi a žiakmi základnej školy Jozefa Kollára. 2/ Policajný zbor Slovenskej republiky momentálne eviduje podstav policajtov a tak sa na stredných školách konajú prednášky, ktoré maturantom priblížia prácu polície a poskytnú informácie k […]

6. Štiavnický magazín 2024

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý týždeň rokovalo Mestské Zastupiteľstvo o uzatvorení mestskej plavárne. Prítomní boli aj občania mesta Banská Štiavnica, ktorí boli proti uzatvoreniu a spísali petíciu. Plaváreň ostáva zatvorená. Viac informácií poskytne Primátorka mesta. 2/ Aj tento rok sa stretli otužilci z celého Slovenska už 8 krát na obľúbenom podujatí “ Čarovný […]

5. Štiavnický magazín 2024

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 00:47 Otvorenie 2. 08:22 Mestské kúpele – plaváreň – riešenie situácie s otvorením prevádzky pre verejnosť 3. 1:31:45 Návrh na rozpočtové opatrenie 4. 2:29:34 Záver