10. Štiavnický magazín 2017

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V súvislosti s novelou zákona o zdravotnej starostlivosti by mohlo prísť k tomu, že LSPP v Banskej Štiavnici opäť zanikne.O otázkach zdravotníctva primátorka mesta rokovala priamo s ministrom zdravotníctva 2/ Na Mestskú políciu sa čoraz častejšie obracajú občania mesta s rôznymi problémami a podnetmi.Čo riešia najčastejšie sme sa opýtali […]

9. Štiavnický magazín 2017

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V mesiaci február mesto Banská Štiavnica navštívilo Občianske združenie “Za zdravší život” s projektom “Zdravý chrbátik” aby skontrolovali chrbátiky aj našim žiakom základných škôl 2/ Máme za sebou obdobie Fašiangov, ktoré sa oficiálne končia popolcovou stredou teda tento rok 1.marca.V občianskom združení “Margarétka” to však ešte stihli a v […]

8. Štiavnický magazín 2017

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 35:40 Kontrola plnenia uznesení 3. 40:09 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 46:23 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl […]

7. Štiavnický magazín 2017

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 8.februára Slovenské banské múzeum oslavovalo 390.výročie prvého použitia čierneho pušného prachu v banskoštiavnickom baníctve 2/ Zimné kúpanie alebo ak chcete plávanie je čím ďalej populárnejším.Ľadové medvede máme aj v Banskej Štiavnici a tak sme spolu s nimi strávili sobotňajšie popoludnie na Klingeri 3/ Chcete menej platiť za […]

6. Štiavnický magazín 2017

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 6.februára sa v priestoroch Mestského úradu zišli členovia redakčnej rady, ale aj prispievatelia Štiavnických novín aby spolu zhodnotili svoju prácu v uplynulom roku 2/ Základná škola Jozefa Horáka vo štvrtok 2.februára vítala hostí pri príležitosti osláv hneď dvoch veľmi významných výročí 3/ Ste podnikateľ? Ak áno zbystrite […]

5. Štiavnický magazín 2017

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:06 Otvorenie 2. 08:25 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:03 Návrh na rozpočtové opatrenie, povolené prekročenie výdavkov na projektovú dokumentáciu – záchytné parkovisko Ulica mierová 4. 31:29 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica a) 31:52 Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – rodinný dom na […]

4. Štiavnický magazín 2017

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Školský rok 2016/2017 je v polovici, uzatvárajú sa známky a decká čo nevidieť domov prinesú polročné vysvedčenia.My sme sa pozreli na stav materských a základných škôl, počty žiakov a financovanie 2/ Žiaci majú asi vo všeobecnosti radšej kreatívnejšie vyučovacie hodiny.Nuž a počas práve takýchto hodín slovenského jazyka vytvorili encyklopédiu […]

2. Štiavnický magazín 2017

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Už tradične každý rok Vám VIO Tv prináša prostredníctvom našej reportáže novoročný príhovor Primátorky mesta Mgr.Nadeždy Babiakovej 2/ V stredu 11.januára sa konalo “Novoročné stretnutie mestskej samosprávy s najvýznamnejšími predstaviteľmi a osobnosťami mesta” 3/ ZŠ Jozefa Horáka pozýva všetkých milovníkov korčuľovania zašportovať si na umelo vytvorené klzisko, ktoré funguje […]

1. Štiavnický magazín 2017

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Návšteva Prezidenta SR v našom meste 2/ Návšteva ministra Lajčáka v Banskej Štiavnici 3/ Športovec roka 4/ Nová bádateľňa v Bergerichte 5/ Otvorenie špeciálnej polyfunkčnej učebne na SOŠ služieb a lesníctva 6/ Rekonštrukcia ulice Andreja Sládkoviča 7/ Otvorenie polyfunkčného ihriska na Drieňovej 8/ Celoštátne kolo súťaže dobrovoľných hasičov PLAMEŇ […]