36. Štiavnický magazín 2019

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 2.septembra sa oficiálne otvorili brány škôl aby tak zahájili nový školský rok 2019/2020. My sme tentokrát zavítali na Základnú školu Jozefa Kollára na Drieňovej 2/ V stredu 28.augusta o 14.hodine sme si pri Pamätníku SNP pripomenuli už 75.výročie SNP. Tento rok však oslavy boli pompéznejšie pamätník má […]

35. Štiavnický magazín 2019

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:00 Otvorenie 2. 12:43 Kontrola plnenia uznesení 3. 14:46 Návrh rokovacieho poriadku MsZ 4. 20:01 Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ 5. 22:27 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretie manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva 6. 25:13 Návrh na […]

34. Štiavnický magazín 2019

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Salamandrové dni 2019 nám pomaly, ale isto klopú na dvere a tak si Vás milí diváci dovoľujeme pozvať na podujatia, ktoré nás počas týchto osláv čakajú 2/ Parkovanie je top témou v našom meste. Od 1.7.2019 platí nové Všeobecno záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica, ktoré upravuje parkovanie v meste. […]

33. Štiavnický magazín2019

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Banská Štiavnica je mesto kultúry 2019, to už zrejme všetci vieme a to so sebou prináša aj mnohé nové podujatia, ktoré v meste vznikli. Jedno z týchto podujatí nesie názov „Pusti ju k vode“. O čo sa jedná Vám ukážeme v reportáži 2/ Denné športové tábory,alebo ak chcete kempy […]

31. Štiavnický magazín 2019

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Bývalí zamestnanci závodu Pleta, alebo ak chcete Pletiari sa stretávajú pravidelne každý rok, aby si zaspomínali na časy, ktoré prežili práve v tomto závode. Tento rok však bolo stretnutie oveľa pompéznejšie, podarilo sa totiž otvoriť výstavu s názvom „Príbeh značky Pleta“ 2/ Projekt kompostárne, ktorá vyrastá v areáli Zberného […]

30. Štiavnický magazín 2019

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Kultúrne leto v meste pomaly vrcholí, máme za sebou jedno z najväčších podujatí Štiavnický Živý šach a onedlho nás čaká ďalšie zaujímavé podujatie a to Nezabudnuté remeslá 2/ Galéria Jozefa Kollára je skutočne mimoriadne aktívna. V piatok 19.júla nás pozvali na vernisáž hneď dvoch netradičných, ale veľmi zaujímavých výstav […]

28. Štiavnický magazín 2019

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Za posledné roky vzrástol v meste Banská Štiavnica počet denných táborov, ktoré sú naozaj veľkou pomocou pre pracujúcich rodičov v čase prázdnin. My sme navštívili denný tábor v Centre voľného času, ktorý má zo všetkých najdlhšiu tradíciu. 2/ V Banskej Štiavnici sa konalo veľmi prestížne podujatie „Noc kráľov“, ktoré […]

27. Štiavnický magazín 2019

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Piatok 28.júna túžobne očakávali všetci školáci, končil sa totiž oficiálne ďalší školský rok 2018/ 2019 a pred nimi sú dva mesiace oddychu, relaxu, dovoleniek 2/ Na poslednom júnovom Zasadnutí Mestského Zastupiteľstva poslanci odhlasovali zmeny v parkovaní, ktoré vstúpili do platnosti od 1.júla tohto roku. Okrem toho sa začalo aj […]