50. Štiavnický magazín 2016

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 28.novembra sa dobrovoľní darcovia krvi zišli na Mestskom úrade aby si slávnostne prevzali Plakety MUDr. Jána Jánskeho a MUDr. Kňazovického za viacnásobné bezplatné darovanie krvi 2/ Do mesta Banská Štiavnica v sobotu 3.decembra zavítal Mikuláš aby odmenil všetky poslušné deti, ktoré ho čakali v kultúrnom centre spolu […]

49. Štiavnický magazín 2016

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 10:36 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016 Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok. 4. 18:39 Návrh na presun rozpočtovaných […]

48. Štiavnický magazín 2016

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Nezamestnanosť na Slovensku má klesajúcu tendenciu čo je nepochybne dobrou správou. My sme sa zašli opýtať ako to vyzerá s číslami v našom okrese 2/ Máte doma nepotrebný textil a premýšľate čo s ním? Spravte pre Vianocami ďalší dobrý skutok a odneste ho do nádob, ktoré na tento účel […]

47. Štiavnický magazín 2016

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 11.novembra sa konal už 19.ročník vernisáže „Najkrajšia dovolenková fotografia 2016“. 2/ Banská Štiavnica opäť privítala vzácnu návštevu na radnici mesta, tentokrát k nám zavítal Rakúsky veľvyslanec na Slovensku 3/ Taktiež v piatok 11.novembra sme sa zúčastnili zaujímavého podujatia, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí k podnikaniu. POČASIE

46. Štiavnický magazín 2016

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zima nám už pomaly klope na dvere a tak sme sa zašli pozrieť ako sú na zimnú údržbu pripravené Technické služby mesta Banská Štiavnica 2/ Dňa 4.novembra sa oslavuje medzinárodný deň materských škôlok. Tento rok sa prvýkrát zapojila do tohto projektu aj materská škôlka na Drieňovej 3/ Záver kalendárneho […]

45. Štiavnický magazín 2016

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 2.novembra sme si pripomenuli tichou spomienkou našich najdrahších, ktorí nás opustili v období posledného roka 2/ Stredná odborná škola lesnícka v stredu 26.októbra organizovala „Slávnostnú akadémiu“ pri príležitosti nedožitých 95.rokov bývalého profesora Ing.Jozefa Lackoviča 3/ Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, Okresné centrum Banská Štiavnica pozvala tak […]

44. Štiavnický magazín 2016

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 1.novembra si pripomíname Sviatok všetkých svätých a v stredu 2.novembra si uctime Pamiatku zosnulých 2/ Október nesie prívlastok“ mesiac úcty k starším“ a tak ako sa už stalo tradíciou aj tento rok mesto Banská Štiavnica organizovalo podujatie, ktoré sa nieslo v duchu práve tejto myšlienky 3/ Ak […]

43. Štiavnický magazín 2016

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:00 Otvorenie 2. 11:28 Kontrola plnenia uznesení 3. 13:44 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta 4. 13:48 Návrh na zrušenie VZN č. 4/99 o regulatívoch územného rozvoja v […]

42. Štiavnický magazín 2016

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 11.októbra sa na lúkach pri kolpašskej ceste konalo Okresné kolo cezpoľného behu žiakov základných a stredných škôl. 2/ V dnešnom magazíne sa vraciame k minulo-týždňovej návšteve prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku 3/ Pri jazere Klinger vyrástla nová športová zóna. Môžete si tu prísť bezplatne zacvičiť a to […]

41. Štiavnický magazín 2016

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Špecializovaná polyfunkčná učebňa-Galéria moderného umenia, ktorá sa nachádza na Strednej odbornej škole služieb a lesníctva má za sebou prvé podujatie v týchto naozaj prekrásnych priestoroch.Vo štvrtok 29.septembra sa tu konalo podujatie s názvom „ Umenie v škole“ 2/ Katolícka spojená škola v Banskej Štiavnici už pravidelne organizuje výtvarné súťaže. […]