2. Štiavnický magazín 2023

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V prvej reportáži dnešného magazínu Vám milí diváci prinášame novoročný príhovor Primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej. 2/ Rok 2023 priniesol zmeny aj v odpadovom hospodárstve a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu. My Vám prinášame konkrétne informácie. 3/ Vedeli ste, že v Banskej Štiavnici máme Kaplnku sv.Anny? A viete, kde […]

1. Štiavnický magazín 2023

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Najväčšia telocvičňa v meste, ktorá spĺňa aj parametre na súťaže je na základnej škole Jozefa Kollára. Palubovka tejto telocvične bola v havarijnom stave, to je však už vyriešené. Dnes sa môže pochváliť konečne novou podlahou. 2/ 100.výročie stredného chemického školstva v meste Banská Štiavnica, SPŠ Samuela Mikovíniho. 3/ Slávnostné […]

51. Štiavnický magazín 2022

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné príhovory Primátorky mesta Banská Štiavnica a duchovných. 2/ Vianočný program slávnostnej akadémie žiakov základnej školy Jozefa Kollára. POČASIE Príloha : Divadelné predstavenie s názvom “Cestu znám jen já” o živote a hudobnej tvorbe Karla Gotta v podaní klientov denného stacionára Margarétka.  

50. Štiavnický magazín 2022

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1.) 01:10 Otvorenie 2.) 07:48 Kontrola plnenia uznesení 3.) 11:36 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 4.) 26:49 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne […]

49. Štiavnický magazín 2022

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 3.decembra do Banskej Štiavnice zavítal Mikuláš, ešte predtým si detičky mohli pozrieť divadelné predstavenie a o 18.hodine slávnostne spolu s Mikulášom rozsvietili vianočný stromček . 2/ Komisia pamätihodností mesta Banská Štiavnica rekonštruuje historické hroby. Tento rok aj napriek nie veľkému rozpočtu dokázali obnoviť dva ďalšie. 3/ Dnes […]

48. Štiavnický magazín 2022

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 22.novembra bol pre prvákov na Základnej škole Jozefa Horáka veľký deň, čakala ich totiž tradičná prvácka pasovačka. 2/ Drevené schody na Sitno, ktoré viedli od strany Počuvadlianskeho jazera už boli dlhšiu dobu v nevyhovujúcom stave. Dobrou správou je, že staré schody boli odstránené a inštalované nové, železné. […]

47. Štiavnický magazín 2022

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo POČASIE Program: 1.) 01:03 Otvorenie 2.) 04:00 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.) 04:56 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022 4.) 09:14 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 5.) 11:51 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 6.) 19:00 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 7.) 31:32 […]

46. Štiavnický magazín 2022

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Bod K na sídlisku Drieňová mnohí registrujú vďaka divadelným predstaveniam počas letných prázdnin. Aktivít je však omnoho viac a my Vám dnes ďalšiu predstavíme. 2/ Oddelenie kultúry pripravilo pre všetkých Vás bohatý kultúrny program na záver kalendárneho roka. Divadlo, koncert, či niečo pre našich najmenších, nechajte sa pozvať. 3/ […]

45. Štiavnický magazín 2022

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 8.novembra sa konečne podarilo otvoriť skolaudovaný bazén na Mestskej plavárni pre verejnosť. Trvalo to síce dlhšie ako sa predpokladalo, ale od utorka si už môžete prísť zaplávať. 2/ Projekt takzvaných vnútroblokov je ukončený a obnáša revitalizáciu dvoch priestorov na sídlisku Drieňová. Čo všetko tu pribudne a akým […]