2. Štiavnický magazín 2017

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Už tradične každý rok Vám VIO Tv prináša prostredníctvom našej reportáže novoročný príhovor Primátorky mesta Mgr.Nadeždy Babiakovej 2/ V stredu 11.januára sa konalo “Novoročné stretnutie mestskej samosprávy s najvýznamnejšími predstaviteľmi a osobnosťami mesta” 3/ ZŠ Jozefa Horáka pozýva všetkých milovníkov korčuľovania zašportovať si na umelo vytvorené klzisko, ktoré funguje […]

1. Štiavnický magazín 2017

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Návšteva Prezidenta SR v našom meste 2/ Návšteva ministra Lajčáka v Banskej Štiavnici 3/ Športovec roka 4/ Nová bádateľňa v Bergerichte 5/ Otvorenie špeciálnej polyfunkčnej učebne na SOŠ služieb a lesníctva 6/ Rekonštrukcia ulice Andreja Sládkoviča 7/ Otvorenie polyfunkčného ihriska na Drieňovej 8/ Celoštátne kolo súťaže dobrovoľných hasičov PLAMEŇ […]

53. Štiavnický magazín 2016

V 53. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Záznam z Adventného koncertu Základnej umeleckej školy v Kostole Nanebovzatia Panny Márie POČASIE

52. Štiavnický magazín 2016

V 52. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Základná umelecká škola už tradične organizuje v čase adventu veľmi príjemné podujatie s názvom „Mikulášske popoludnie“. Samozrejme nebolo tomu inak ani tento rok, no a my sme tu nemohli chýbať 2/ Aj tento rok sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie v najkrajšom čase roka, v čase Vianočných sviatkov […]

51. Štiavnický magazín 2016

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:12 Otvorenie 2. 07:28 Kontrola plnenia uznesení 3. 10:00 Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 4. 22:56 Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica […]

50. Štiavnický magazín 2016

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 28.novembra sa dobrovoľní darcovia krvi zišli na Mestskom úrade aby si slávnostne prevzali Plakety MUDr. Jána Jánskeho a MUDr. Kňazovického za viacnásobné bezplatné darovanie krvi 2/ Do mesta Banská Štiavnica v sobotu 3.decembra zavítal Mikuláš aby odmenil všetky poslušné deti, ktoré ho čakali v kultúrnom centre spolu […]

49. Štiavnický magazín 2016

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 10:36 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016 Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok. 4. 18:39 Návrh na presun rozpočtovaných […]

48. Štiavnický magazín 2016

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Nezamestnanosť na Slovensku má klesajúcu tendenciu čo je nepochybne dobrou správou. My sme sa zašli opýtať ako to vyzerá s číslami v našom okrese 2/ Máte doma nepotrebný textil a premýšľate čo s ním? Spravte pre Vianocami ďalší dobrý skutok a odneste ho do nádob, ktoré na tento účel […]

47. Štiavnický magazín 2016

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 11.novembra sa konal už 19.ročník vernisáže „Najkrajšia dovolenková fotografia 2016“. 2/ Banská Štiavnica opäť privítala vzácnu návštevu na radnici mesta, tentokrát k nám zavítal Rakúsky veľvyslanec na Slovensku 3/ Taktiež v piatok 11.novembra sme sa zúčastnili zaujímavého podujatia, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí k podnikaniu. POČASIE

46. Štiavnický magazín 2016

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zima nám už pomaly klope na dvere a tak sme sa zašli pozrieť ako sú na zimnú údržbu pripravené Technické služby mesta Banská Štiavnica 2/ Dňa 4.novembra sa oslavuje medzinárodný deň materských škôlok. Tento rok sa prvýkrát zapojila do tohto projektu aj materská škôlka na Drieňovej 3/ Záver kalendárneho […]