6. Štiavnický magazín 2021

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Po niekoľkých mesiacoch dištančného vzdelávania sa žiaci prvého stupňa základných škôl konečne vracajú do školských lavíc a to konkrétne v utorok 9.februára. Podmienkou však je negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní 2/ Z dôvodu pandémie koronavírusu je uzavretý aj zberný dvor mesta Banská Štiavnica a veru služby […]

5. Štiavnický magazín 2021

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý týždeň aj mesto Banská Štiavnica začalo so scríningovým testovaním na COVID-19.O tom ako okres Banská Štiavnica dopadol, koľko ľudí sa prišlo dať odtestovať a koľko máme pozitívnych sa dozviete v dnešnej reportáži 2/ Od 27.januára 2021 platia pravidlá,ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to kde sa potrebujete […]

4. Štiavnický magazín 2021

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 21.1.2021 mesto Banská Štiavnica začalo so scríningovým testovaním COVID -19 a to na novom odberovom mieste Základnej školy Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová 2/ Vzhľadom na momentálnu situáciu sa na základných školách vyučuje len formou dištančného štúdia. Čo sa však podarilo otvoriť je školský klub detí, nuž […]

3. Štiavnický magazín 2021

V 3. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Tak ako to býva zvykom na začiatku nového kalendárneho roka, aj tentokrát sa Vám milí diváci prihovorí v príhovore primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková 2/ Ešte v predvianočnom čase bol na území celej Slovenskej republiky vyhlásený Lockdown a zákaz vychádzania. O momentálnych opatreniach a obmedzeniach sme sa porozprávali s riaditeľom […]

2. Štiavnický magazín 2021

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:11Otvorenie 2. 21:33 Kontrola plnenia uznesení 3. 25:06 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 4. 1:07:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach […]

1. Štiavnický magazín 2021

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné ukončenie „Mesta kultúry – Almázia“ 2/ Novootvorené zariadenie pre seniorov v meste Banská Štiavnica 3/ Projekt „Zaľúbená Štiavnica“ 4/ Podnikatelia a koronakríza 5/ Rekonštrukcia nádvoria Múzea vo Svätom Antone 6/ Banícky expres 7/ Otvorenie Plavárne na Klingeri 8/ Otvorenie dopravného ihriska 9/ Salamandrové dni 2020 10/ Rekonštrukcia verejných […]

51. Štiavnický magazín 2020

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Hoci to vyzeralo tak, že tento rok Mikuláš do Banskej Štiavnice nepríde, oddelenie kultúry si ani len nevedelo predstaviť, že by štiavnické deti prišli o tento zážitok. A tak nakoniec sa to podarilo, Mikuláš prišiel aj s čertom a anjelom a to vo veľkom štýle 2/ Tak ako sa […]

50. Štiavnický magazín 2020

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Hoci sa naši najmenší možno obávali, že tento rok do škôlok Mikuláš nepríde čakalo na nich milé prekvapenie. My sme vedeli, že v piatok 4.decembra určite príde a to priamo do Materskej školy 1.Mája a tak sme ho tam počkali aj s našou kamerou 2/ Banská Štiavnica sa môže […]

49. Štiavnický magazín 2020

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Obdobie počas koronakrízy a dištančného štúdia žiakov druhého stupňa základná škola Jozefa Kollára využila na realizovanie niektorých neodkladných rekonštrukcií v objekte školy 2/ Tento rok je mimoriadne ťažký a niektorí ľudia dokonca prišli aj o svoje zamestnanie a to z dôvodu prepúšťania. Ako to vyzerá s nezamestnanosťou v okrese […]