21. Štiavnický magazín 2022

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Materská škola 1.Mája počas školského roka ponúkala deťom rôznu krúžkovú činnosť. O futbal bol veľký záujem a tento krúžok ukončili slávnostne, turnajom rodičov a detí.

2/ Máte radi turistiku? Ak áno určite Vás poteší projekt “Štiavnica z nadhľadu” ,poďte si príjemnou prechádzkou vychutnať nádherné výhľady na Štiavnicu.

3/ Spoločnosť Mestské lesy s.r.o., minulý týždeň v kine Akademik predstavili projekt “Lesy osobitného určenia”. Čo tento projekt obnáša sa dozviete v dnešnom magazíne.

POČASIE

 

20. Štiavnický magazín 2022

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 18.máj je Medzinárodným dňom múzeí. Práve v tento deň Múzeum vo Svätom Antone spustilo predaj zberateľskej bankovky.

2/ Minulý týždeň si na multifunkčnom ihrisku pri lesníckom internáte SOŠ lesníckej zmerali sily v malom futbale stredoškoláci. Tento turnaj sa konal prvýkrát a dúfame, že sa z neho stane tradícia.

3/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v úprave verejných priestranstiev. Tentokrát Vás poinformujeme o projekte rekonštrukcie takzvaných vnútroblokov na sídlisku Drieňová.

POČASIE
Príloha: Záznam z vystúpenia škôlkarov z MŠ Čistinka

 

19. Štiavnický magazín 2022

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Súkromná hotelová akadémia po dvoch rokoch mohla usporiadať obľúbené podujatie, špeciálne rodičovské združenie a tentokrát si vybrali tému, Retro štýl.

2/ Základná škola Jozefa Horáka sa venuje téme ekológia. Na Deň Zeme zorganizovali pre žiakov zaujímavý program.

3/ Materská škola Čistinka pripravila taktiež veľkolepý program pre rodičov a hlavne pre mamičky. V hodinovom pásme predstavili zvyky a tradície súvisiace s príchodom jari a taktiež oslávili Deň matiek.

4/ V pondelok 9.mája sa konali oslavy ukončenia 2.sv.vojny pri Pamätníku Oslobodenia.

POČASIE

 

18. Štiavnický magazín 2022

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Piataci na Súkromnej hotelovej akadémii minulý týždeň ukázali svoje nadobudnuté zručnosti na praktickej časti maturitnej skúšky. O ich kvalitách sme sa mohli presvedčiť aj my.

2/ Pamätáte sa na časy strávené na základnej škole? A pamätáte si aj na predmet technické, či špecifické práce? Tento predmet sa vyučuje stále, avšak pod iným názvom. Volá sa technika.

3/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v projektoch, úpravách verejných priestranstiev, či stavebných činnostiach. Čo sa realizuje momentálne sa dozviete v dnešnej reportáži.

POČASIE