47. Štiavnický magazín 2022

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1.) 01:03 Otvorenie
2.) 04:00 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) 04:56 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022
4.) 09:14 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5.) 11:51 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
6.) 19:00 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
7.) 31:32 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.) 34:52 Voľba mandátovej a návrhovej komisie
9.) 36:59 Návrh na uznesenie
10.) 39:19 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
11.) 41:33 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady
12.) 43:39 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
13.) 46:26 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ
14.) 52:44 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov
15.) 55:58 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností
16.) 1:02:06 Určenie platu primátora mesta
17.) 1:07:41 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta
18.) 1:09:20 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta
19.) 1:17:07 Správa Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.
20.) 1:52:34 Diskusia
21.) 1:56:50 Záver

 

46. Štiavnický magazín 2022

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Bod K na sídlisku Drieňová mnohí registrujú vďaka divadelným predstaveniam počas letných prázdnin. Aktivít je však omnoho viac a my Vám dnes ďalšiu predstavíme.

2/ Oddelenie kultúry pripravilo pre všetkých Vás bohatý kultúrny program na záver kalendárneho roka. Divadlo, koncert, či niečo pre našich najmenších, nechajte sa pozvať.

3/ Kalvária na Hornej Rovni bola 2.11.2022 zapísaná na zoznam Národných kultúrnych pamiatok a tak sa možno čoskoro dočká obnovy.

POČASIE

 

45. Štiavnický magazín 2022

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 8.novembra sa konečne podarilo otvoriť skolaudovaný bazén na Mestskej plavárni pre verejnosť. Trvalo to síce dlhšie ako sa predpokladalo, ale od utorka si už môžete prísť zaplávať.

2/ Projekt takzvaných vnútroblokov je ukončený a obnáša revitalizáciu dvoch priestorov na sídlisku Drieňová. Čo všetko tu pribudne a akým smerom budú vnútrobloky zamerané sa dozviete v dnešnej reportáži.

3/ Vedeli ste o tom, že Mesto Banská Štiavnica je zapojené do medzinárodného projektu “Dobrovoľnícke mestá”? Projekt sa k 31.12.2022 končí a my sme zisťovali, čo všetko sa podarilo počas trvania projektu urobiť.

POČASIE

 

44. Štiavnický magazín 2022

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 29.októbra sa konali komunálne voľby, ktoré boli po prvýkrát spojené aj s voľbami župnými. Aké sú výsledky v Banskej Štiavnici, kto bude tvoriť Mestské zastupiteľstvo Vám povieme v dnešnej reportáži.

2/ Mesiac október je mesiacom úcty k starším a tak Mesto Banská Štiavnica zorganizovalo kultúrny program pre našich seniorov.

3/ Začiatok novembra sa vždy nesie v pietnej atmosfére, keďže si pripomíname tichou spomienkou našich milovaných, ktorí už nie sú medzi nami.

POČASIE