47. Štiavnický magazín 2017

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 16.novembra sa konalo vyhodnotenie súťaže “Najkrajšia dovolenková fotografia 2017”. Výstavu víťazných fotografií si môžete pozrieť až do konca kalendárneho roka vo výstavnej sieni Antolského kaštieľa

2/ Rytierska sála Starého zámku tak ako každý rok v tomto čase aj tento týždeň hostila podujatie s názvom “Stretnutie generácií”. Dopoludnie plné kultúry si naozaj užili všetky vekové kategórie

3/ Pomaly tu máme záver mesiaca november a presne o mesiac Vianočné sviatky, ešte predtým však zavíta aj do mesta Banská Štiavnica Mikuláš, aby potešil všetky poslušné deti a rozsvietil vianočnú výzdobu mesta

POČASIE

46. Štiavnický magazín 2017

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Deviataci Základnej školy Jozefa Horáka aj tento rok pripravili špeciálny program, ktorým vítali svojich najmladších spolužiakov, prvákov do kolektívu “Horákovcov”.

2/ Medzi plánované stavebné projekty mesta Banská Štiavnica na rok 2017 patrila aj rekonštrukcia schodov na Pátrovskom kopci. Rekonštrukcia bola úspešne ukončená 5.novembra.

3/ Piatok 17.novembra je štátnym sviatkom, oslavuje sa Medzinárodný deň študentstva. Aj pri tejto príležitosti Primátorka mesta privítala štiavnických stredoškolákov, ktorí úspešne reprezentujú svoju školu, ale aj mesto na Slovensku a v zahraničí.

POČASIE

45. Štiavnický magazín 2017

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 27.októbra Špeciálna základná škola oficiálne otvárala “Čistý lesík”, teda priestor o ktorý sa žiaci spolu s pedagógmi starajú.Aj vďaka tejto aktivite im oprávnene patrí titul “Zelená škola”

2/ Silný vietor počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých spôsobil škody na celom Slovensku a niektoré cintoríny boli dokonca z bezpečnostných dôvodov uzavreté.Vietor škody napáchal aj na našich cintorínoch

3/ K plánovaným stavebným projektom realizovaným v roku 2017 patrí aj rekonštrukcia strechy na Domove Márie na Ulici Strieborná.S prácami sa už začalo a mali by byť ukončené do konca roka

4/ Voľby do VÚC sa konali uplynulý víkend.Kandidátkou na poslankyňu bola aj primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková, ktorá by sa aj touto cestou rada poďakovala svojim voličom za prejavenú podporu a dôveru

POČASIE

44. Štiavnický magazín 2017

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 2.novembra sme si pripomínali Pamiatku zosnulých a symbolickým zapálením sviečky vyslali odkaz našim blízkym, že aj keď tu už s nami nie sú navždy zostávajú v našich srdciach

2/ Mesto Banská Štiavnica je čoraz populárnejšou destináciou na strávenie dovolenky či víkendu.Tohtoročná návštevnosť počas letnej turistickej sezóny opäť lámala rekordy

3/ Nezamestnanosť je stále vážnym problémom na celom Slovensku, dobrou správou však je, že percento nezamestnanosti má klesajúcu tendenciu

POČASIE