33. Štiavnický magazín2019

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Banská Štiavnica je mesto kultúry 2019, to už zrejme všetci vieme a to so sebou prináša aj mnohé nové podujatia, ktoré v meste vznikli. Jedno z týchto podujatí nesie názov „Pusti ju k vode“. O čo sa jedná Vám ukážeme v reportáži 2/ Denné športové tábory,alebo ak chcete kempy […]

31. Štiavnický magazín 2019

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Bývalí zamestnanci závodu Pleta, alebo ak chcete Pletiari sa stretávajú pravidelne každý rok, aby si zaspomínali na časy, ktoré prežili práve v tomto závode. Tento rok však bolo stretnutie oveľa pompéznejšie, podarilo sa totiž otvoriť výstavu s názvom „Príbeh značky Pleta“ 2/ Projekt kompostárne, ktorá vyrastá v areáli Zberného […]

30. Štiavnický magazín 2019

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Kultúrne leto v meste pomaly vrcholí, máme za sebou jedno z najväčších podujatí Štiavnický Živý šach a onedlho nás čaká ďalšie zaujímavé podujatie a to Nezabudnuté remeslá 2/ Galéria Jozefa Kollára je skutočne mimoriadne aktívna. V piatok 19.júla nás pozvali na vernisáž hneď dvoch netradičných, ale veľmi zaujímavých výstav […]

28. Štiavnický magazín 2019

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Za posledné roky vzrástol v meste Banská Štiavnica počet denných táborov, ktoré sú naozaj veľkou pomocou pre pracujúcich rodičov v čase prázdnin. My sme navštívili denný tábor v Centre voľného času, ktorý má zo všetkých najdlhšiu tradíciu. 2/ V Banskej Štiavnici sa konalo veľmi prestížne podujatie „Noc kráľov“, ktoré […]

27. Štiavnický magazín 2019

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Piatok 28.júna túžobne očakávali všetci školáci, končil sa totiž oficiálne ďalší školský rok 2018/ 2019 a pred nimi sú dva mesiace oddychu, relaxu, dovoleniek 2/ Na poslednom júnovom Zasadnutí Mestského Zastupiteľstva poslanci odhlasovali zmeny v parkovaní, ktoré vstúpili do platnosti od 1.júla tohto roku. Okrem toho sa začalo aj […]

26. Štiavnický magazín 2019

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:00 Otvorenie 3. 07:29 Vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána Kružlica 4. 11:22 Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Gejzu Volfa 5. 17:25 Návrh na zrušenie Mestskej rady 6. 27:38 Kontrola plnenia uznesení 7. 30:12 Návrh na zmenu č. […]

25. Štiavnický magazín 2019

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Sídlisko Drieňová v piatok 14.júna a taktiež v sobotu 15.júna poriadne ožilo rôznymi aktivitami. Projekt s názvom „Pssst Drieňová“ priniesol kultúru aj na naše najväčšie sídlisko a stretol sa s pozitívnymi reakciami obyvateľov 2/ V sobotu 8.júna sa oficiálne otvorila sezóna aj na Počuvadlianskom jazere a to obľúbeným podujatím […]

24. Štiavnický magazín 2019

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte: Zastupiteľstvo Počasie Program: 1. 01:13 Otvorenie 2. 09:31 Kontrola plnenia uznesení 3. 15:06 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 4.1:42:59 Majetkové veci mesta     a) 1:43:27 Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 6902/1 […]