7. Štiavnický magazín 2017

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 8.februára Slovenské banské múzeum oslavovalo 390.výročie prvého použitia čierneho pušného prachu v banskoštiavnickom baníctve 2/ Zimné kúpanie alebo ak chcete plávanie je čím ďalej populárnejším.Ľadové medvede máme aj v Banskej Štiavnici a tak sme spolu s nimi strávili sobotňajšie popoludnie na Klingeri 3/ Chcete menej platiť za […]

6. Štiavnický magazín 2017

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 6.februára sa v priestoroch Mestského úradu zišli členovia redakčnej rady, ale aj prispievatelia Štiavnických novín aby spolu zhodnotili svoju prácu v uplynulom roku 2/ Základná škola Jozefa Horáka vo štvrtok 2.februára vítala hostí pri príležitosti osláv hneď dvoch veľmi významných výročí 3/ Ste podnikateľ? Ak áno zbystrite […]

5. Štiavnický magazín 2017

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:06 Otvorenie 2. 08:25 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:03 Návrh na rozpočtové opatrenie, povolené prekročenie výdavkov na projektovú dokumentáciu – záchytné parkovisko Ulica mierová 4. 31:29 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica a) 31:52 Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – rodinný dom na […]

4. Štiavnický magazín 2017

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Školský rok 2016/2017 je v polovici, uzatvárajú sa známky a decká čo nevidieť domov prinesú polročné vysvedčenia.My sme sa pozreli na stav materských a základných škôl, počty žiakov a financovanie 2/ Žiaci majú asi vo všeobecnosti radšej kreatívnejšie vyučovacie hodiny.Nuž a počas práve takýchto hodín slovenského jazyka vytvorili encyklopédiu […]

2. Štiavnický magazín 2017

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Už tradične každý rok Vám VIO Tv prináša prostredníctvom našej reportáže novoročný príhovor Primátorky mesta Mgr.Nadeždy Babiakovej 2/ V stredu 11.januára sa konalo “Novoročné stretnutie mestskej samosprávy s najvýznamnejšími predstaviteľmi a osobnosťami mesta” 3/ ZŠ Jozefa Horáka pozýva všetkých milovníkov korčuľovania zašportovať si na umelo vytvorené klzisko, ktoré funguje […]

1. Štiavnický magazín 2017

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Návšteva Prezidenta SR v našom meste 2/ Návšteva ministra Lajčáka v Banskej Štiavnici 3/ Športovec roka 4/ Nová bádateľňa v Bergerichte 5/ Otvorenie špeciálnej polyfunkčnej učebne na SOŠ služieb a lesníctva 6/ Rekonštrukcia ulice Andreja Sládkoviča 7/ Otvorenie polyfunkčného ihriska na Drieňovej 8/ Celoštátne kolo súťaže dobrovoľných hasičov PLAMEŇ […]

53. Štiavnický magazín 2016

V 53. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Záznam z Adventného koncertu Základnej umeleckej školy v Kostole Nanebovzatia Panny Márie POČASIE

52. Štiavnický magazín 2016

V 52. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Základná umelecká škola už tradične organizuje v čase adventu veľmi príjemné podujatie s názvom „Mikulášske popoludnie“. Samozrejme nebolo tomu inak ani tento rok, no a my sme tu nemohli chýbať 2/ Aj tento rok sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie v najkrajšom čase roka, v čase Vianočných sviatkov […]

51. Štiavnický magazín 2016

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 01:12 Otvorenie 2. 07:28 Kontrola plnenia uznesení 3. 10:00 Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 4. 22:56 Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica […]