4. Štiavnický magazín 2021

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 21.1.2021 mesto Banská Štiavnica začalo so scríningovým testovaním COVID -19 a to na novom odberovom mieste Základnej školy Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová 2/ Vzhľadom na momentálnu situáciu sa na základných školách vyučuje len formou dištančného štúdia. Čo sa však podarilo otvoriť je školský klub detí, nuž […]

3. Štiavnický magazín 2021

V 3. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Tak ako to býva zvykom na začiatku nového kalendárneho roka, aj tentokrát sa Vám milí diváci prihovorí v príhovore primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková 2/ Ešte v predvianočnom čase bol na území celej Slovenskej republiky vyhlásený Lockdown a zákaz vychádzania. O momentálnych opatreniach a obmedzeniach sme sa porozprávali s riaditeľom […]

2. Štiavnický magazín 2021

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:11Otvorenie 2. 21:33 Kontrola plnenia uznesení 3. 25:06 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 4. 1:07:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach […]

1. Štiavnický magazín 2021

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné ukončenie „Mesta kultúry – Almázia“ 2/ Novootvorené zariadenie pre seniorov v meste Banská Štiavnica 3/ Projekt „Zaľúbená Štiavnica“ 4/ Podnikatelia a koronakríza 5/ Rekonštrukcia nádvoria Múzea vo Svätom Antone 6/ Banícky expres 7/ Otvorenie Plavárne na Klingeri 8/ Otvorenie dopravného ihriska 9/ Salamandrové dni 2020 10/ Rekonštrukcia verejných […]

51. Štiavnický magazín 2020

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Hoci to vyzeralo tak, že tento rok Mikuláš do Banskej Štiavnice nepríde, oddelenie kultúry si ani len nevedelo predstaviť, že by štiavnické deti prišli o tento zážitok. A tak nakoniec sa to podarilo, Mikuláš prišiel aj s čertom a anjelom a to vo veľkom štýle 2/ Tak ako sa […]

50. Štiavnický magazín 2020

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Hoci sa naši najmenší možno obávali, že tento rok do škôlok Mikuláš nepríde čakalo na nich milé prekvapenie. My sme vedeli, že v piatok 4.decembra určite príde a to priamo do Materskej školy 1.Mája a tak sme ho tam počkali aj s našou kamerou 2/ Banská Štiavnica sa môže […]

49. Štiavnický magazín 2020

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Obdobie počas koronakrízy a dištančného štúdia žiakov druhého stupňa základná škola Jozefa Kollára využila na realizovanie niektorých neodkladných rekonštrukcií v objekte školy 2/ Tento rok je mimoriadne ťažký a niektorí ľudia dokonca prišli aj o svoje zamestnanie a to z dôvodu prepúšťania. Ako to vyzerá s nezamestnanosťou v okrese […]

48. Štiavnický magazín 2020

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Hoci veľké kiná ani po uvoľnení opatrení nezačali premietať, kino Akademik v Banskej Štiavnici už od 3.decembra pozýva všetkých milovníkov filmu pozrieť si decembrovú ponuku titulov 2/ Ešte tu síce nemáme oficiálne zimu, avšak počasie a hlavne nízke nočné teploty spôsobujú, že sa poriadne šmýka. Nuž a tak bolo […]

47. Štiavnický magazín 2020

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slovenské banské múzeum má od 1.novembra novú pani riaditeľku Mgr.Zuzanu Denkovú, PhD. My sme si s ňou dohodli stretnutie aby sme Vám ju nielen predstavili, ale porozprávali sa aj o jej predstave a vízií budúcnosti múzea 2/ Onedlho príde čas ,kedy si žiaci 9.ročníkov budú musieť vybrať strednú školu […]