07. Štiavnický magazín 2019

V 07. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Pred dvoma týždňami sme odvysielali reportáž, v ktorej sme Vám predstavili nový odbor Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici. A keďže informácií je veľa a téma zaujímavá, dnes sa k nej ešte vrátime 2/ Banskoštiavnická pošta sa konečne dočkala už zaslúženej rekonštrukcie. Povedzme si na rovinu priestory už naozaj […]

06. Štiavnický magazín 2019

V 06. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica 4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 5. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2019 6. Návrh […]

05. Štiavnický magazín 2019

V 05. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Katolícka spojená škola rozširuje svoje pole pôsobnosti a od septembra otvára Strednú odbornú školu sv. Františka Assiského a prináša veľmi zaujímavý odbor Programátor 2/ Štiavnické noviny tento rok zažívajú významné výročie a to už celých 30. rokov úspešného fungovania. V pondelok 28.januára opäť bilancovali uplynulý rok, nuž a my […]

04. Štiavnický magazín 2019

V 04. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V meste Banská Štiavnica za uplynulé obdobie vyrástlo viacero stojísk, či už na sídlisku Drieňová alebo na Križovatke. A práve k nim na konci kalendárneho roka pribudli dve nové. Prvé vyrástlo v lokalite Šobov a to druhé na Ulici Energetikov na Drieňovej 2/ Máte doma plnú skriňu šatstva, ktoré […]

02. Štiavnický magazín 2019

V 02. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V úvode dnešného magazínu sa Vám v slávnostnom, novoročnom príhovore prihovorí Primátorka mesta magisterka Nadežda Babiaková 2/ Je už tradíciou, že na začiatku kalendárneho roka sa stretávajú zástupcovia Samosprávy mesta s pozvanými hosťami aby spolu zbilancovali ten rok minulý a oboznámili sa s tým, čo naše mesto čaká v […]

01. Štiavnický magazín 2019

V 01. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Rekapitulácia roku 2018 V nasledujúcich reportážach si pripomenieme výber z udalostí, ktorými žilo mesto Banská Štiavnica v uplynulom roku 2018 POČASIE

51. Štiavnický magazín 2018

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V tomto sviatočnom čase sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie prihovoria duchovní katolíckej aj evanjelickej cirkvi v našom meste 2/ Aj Primátorka mesta Magisterka Nadežda Babiaková sa Vám v dnešnom magazíne prihovorí so svojím vianočným príhovorom 3/ V dennom stacionári Margarétka sa klienti veľmi tešia na Vianočné sviatky. […]

50. Štiavnický magazín 2018

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 3.decembra sme boli pozvaní našimi milými seniormi “Jašteričkami” do klubu seniorov na Štefultove. Očakávali totiž príchod Mikuláša. Ten sa však po ceste niekde stratil, ale nakoniec ho perfektne zastúpili čert a anjelik 2/ Vo štvrtok 6.decembra oslavoval svoj sviatok Mikuláš a tak ako je v tento deň […]