20. Štiavnický magazín 2022

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ 18.máj je Medzinárodným dňom múzeí. Práve v tento deň Múzeum vo Svätom Antone spustilo predaj zberateľskej bankovky. 2/ Minulý týždeň si na multifunkčnom ihrisku pri lesníckom internáte SOŠ lesníckej zmerali sily v malom futbale stredoškoláci. Tento turnaj sa konal prvýkrát a dúfame, že sa z neho stane tradícia. 3/ […]

19. Štiavnický magazín 2022

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Súkromná hotelová akadémia po dvoch rokoch mohla usporiadať obľúbené podujatie, špeciálne rodičovské združenie a tentokrát si vybrali tému, Retro štýl. 2/ Základná škola Jozefa Horáka sa venuje téme ekológia. Na Deň Zeme zorganizovali pre žiakov zaujímavý program. 3/ Materská škola Čistinka pripravila taktiež veľkolepý program pre rodičov a hlavne […]

18. Štiavnický magazín 2022

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Piataci na Súkromnej hotelovej akadémii minulý týždeň ukázali svoje nadobudnuté zručnosti na praktickej časti maturitnej skúšky. O ich kvalitách sme sa mohli presvedčiť aj my. 2/ Pamätáte sa na časy strávené na základnej škole? A pamätáte si aj na predmet technické, či špecifické práce? Tento predmet sa vyučuje stále, […]

17. Štiavnický magazín 2022

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 00:58 Otvorenie 2. 06:30 Kontrola plnenia uznesení 3. 08:40 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Ilijská, BŠ 4. 23:19 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Partizánska, BŠ 5. 26:18 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Ul. Obrancov mieru, BŠ 6. […]

16. Štiavnický magazín 2022

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici bola úspešná v projekte a čaká ju rekonštrukcia, ktorá by mala zahájiť práce už čoskoro. 2/ Centrum voľného času minulý týždeň organizovalo už 23.ročník futbalovej súťaže. Počasie súťažiacim prialo a tak si žiaci základných škôl mohli zmerať svoje sily. 3/ […]

15. Štiavnický magazín 2022

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné príhovory zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste 2/ Veľkonočné tradície v podaní škôlkarov z MŠ Čistinka 3/ Veľkonočná burza žiakov ZŠ J.Horáka POČASIE  

14. Štiavnický magazín 2022

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 6.apríla Základná škola Jozefa Horáka opäť po 2 rokoch otvorila svoje brány pre všetkých predškolákov, ale aj rodičov aby im ukázali nielen areál školy, ale aj to , čo tu na nich od septembra čaká. 2/ Po dlhšej prestávke sme boli pozvaní do Kaštieľa vo Svätom Antone, […]

13. Štiavnický magazín 2022

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Materská škola Čistinka na sídlisku Drieňová prešla obnovením interiéru. Deti majú nové skrinky, nábytok, ale napríklad aj novú techniku, ktorú využívajú pri nácvikoch kultúrneho programu. 2/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v stavebných činnostiach. Tentokrát Vám prinesieme informácie o rozsiahlej rekonštrukcii v historickej časti mesta Dolná Resla, ktorá začala 14.marca. […]

12. Štiavnický magazín 2022

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Už o necelý mesiac čaká na pred-školákov veľký krok a to zápis do 1.ročníka základných škôl. Čo pre to treba urobiť sa dozviete v dnešnej reportáži. 2/ Mesto Banská Štiavnica začalo s jarným čistením ulíc a taktiež pripravuje dobrovoľnícku akciu jarného čistenia, do ktorej sa môže zapojiť každý. 3/ […]

11. Štiavnický magazín 2022

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica sa taktiež zapojilo do humanitárnej pomoci ukrajinským utečencom. Bol vytvorený koordinačný tím humanitárnej pomoci a my sme oslovili týchto ľudí aby sme zistili aká je momentálna situácia a v čom spočíva pomoc utečencom. POČASIE