16. Štiavnický magazín 2021

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Základná škola Jozefa Horáka zatiaľ ako jediná škola v meste Banská Štiavnica testuje takzvanými kloktacími testami. My sme sa zašli pozrieť ako takéto testovanie žiakov vyzerá 2/ Kancelárie Mestskej polície už veru bolo potrebné zrekonštruovať a to hlavne z priestorových, či kapacitných dôvodov, keď inšpektori naozaj potrebovali viac miesta […]

15. Štiavnický magazín 2021

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Súkromná hotelová akadémia je odbornou školou a tak je naozaj komplikované, ba priam nemožné vyučovať odborné predmety dištančnou formou. Využili tak výnimku a žiaci sa mohli vrátiť aspoň čiastočne do školských lavíc 2/ Nedávno na sídlisku Drieňová pribudla nová inštalácia výstavy, ktorá v podobe fotografií prináša pohľad na súčasnú […]

14. Štiavnický magazín 2021

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Tradične, ako každý rok počas sviatkov Veľkej noci sa Vám milí diváci prihovoria v slávnostných príhovoroch zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi mesta Banská Štiavnica a taktiež Primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 2/ Z Veľkej noci sa nepochybne najviac tešia naši najmenší, škôlkári. My sme boli pozvaní do elokovanej triedy […]

13. Štiavnický magazín 2021

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE 1. 00:56 Otvorenie 2. 09:23 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:10 Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku MsZ 4. 15:35 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej […]

12. Štiavnický magazín 2021

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Blíži sa termín zápisu pred-školákov do prvého ročníka základných škôl a tak sme tento týždeň navštívili základnú školu Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová aby sme Vám ukázali, čo budúcich prvákov čaká práve na tejto škole 2/ Aj tento týždeň budeme pokračovať v téme sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica. V […]

11. Štiavnický magazín 2021

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Blíži sa termín zápisu predškolákov do prvého ročníka základných škôl, ale vyzerá to tak, že aj tento rok bude prebiehať netradične bez prítomnosti detí. My sme sa zašli pozrieť na základnú školu Jozefa Horáka aby rodičia mali aspoň čiastočnú predstavu, čo tu na ich školákov čaká 2/ Aj tento […]

10. Štiavnický magazín 2021

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Od stredy 3.marca platí nové Uznesenie Úradu Vlády Slovenskej republiky, ktoré opäť upravuje pohyb obyvateľstva a to do 19.marca 2/ Máme tu prvý jarný mesiac a onedlho aj prvý jarný deň a tak Technické služby mesta Banská Štiavnica začínajú s jarným čistením ulíc a to práve v 9.kalendárnom týždni […]

9. Štiavnický magazín 2021

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1 / Situácia ohľadom vírusu COVID -19 aj naďalej pokračuje a s tým sú spojené aj opatrenia, ktoré sú stále kontrolované štátnou aj mestskou políciou. My sme sa o aktuálnej situácii porozprávali s náčelníkom MsP 2/ Nedávno sme sa začali venovať téme sociálnych služieb v meste Banská Štiavnica. Rozprávali sme […]

8. Štiavnický magazín 2021

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 9.februára sa na prezenčné štúdium vrátili do školských lavíc aspoň žiaci prvého stupňa základných škôl. Zatiaľ. Uvidíme ako to bude vyzerať po jarných prázdninách. My sme sa zašli pozrieť ako to po trojmesačnej prestávke a online vyučovaní vyzerá 2/ Čoskoro tu máme termín podávania prihlášok na stredné […]

7. Štiavnický magazín 2021

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:03 Otvorenie 2. 14:38 Kontrola plnenia uznesení 3. 21:18 Návrh na čiastočné oddlženie Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica 4. 28:45 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 5. 30:49 Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica 6. 49:33 Majetkové veci mesta […]