2. Štiavnický magazín 2018

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Je tradíciou, že pri prvom stretnutí v novom roku si navzájom prajeme,aby ten nasledujúci rok bol úspešný a možno ešte lepší ako ten rok uplynulý.Prostredníctvom VIO Tv sa Vám prihovorí Primátorka Mesta 2/ V pondelok 8.januára popoludní sa konalo Novoročné stretnutie Samosprávy mesta a pozvaných hostí, aby spoločne zbilancovali […]

1. Štiavnický magazín 2018

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: Rekapitulácia vybraných reportáží z roku 2017 1/ Vo štvrtok 16.marca sa na sídlisku Drieňová slávnostne otvorilo nové nákupné centrum s tromi prevádzkami troch známych značiek predajní 2/Aj v roku 2017 sa chystá rekonštrukcia ciest 2.a 3.triedy, ktoré sú v majetku VÚC.Ktoré to budú tentokrát sa dozviete od primátorky mesta a […]

51. Štiavnický magazín 2017

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 7.decembra zavítal Mikuláš do Mestskej knižnice aby aj tu potešil sladkou odmenou mladých čitateľov,prečítal s nimi zopár rozprávok z nových knižiek a písal sa aj list Ježiškovi 2/ Aj v občianskom združení Margarétka bolo veselo,tentokrát v piatok 15.decembra.Klienti denného stacionára taktiež privítali Mikuláša aj s čertom 3/ […]

50. Štiavnický magazín 2017

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:00 Otvorenie 2. 07:44 Kontrola plnenia uznesení 3. 10:22 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 4. 1:03:13 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych […]

49. Štiavnický magazín 2017

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu bolo v kalendári Mikuláša, nuž a s týmto menom sa spája aj tradícia obdarúvania hlavne tých našich najmenších.Ak celý rok poslúchali,určite si od Mikuláša zaslúžili nejakú sladkú odmenu.My sme s Mikulášom navštívili hneď niekoľko miest v meste 2/ Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v utorok 28.novembra oslavoval významné výročie […]

48. Štiavnický magazín 2017

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:07 Otvorenie 2. 08:40 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:04 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 4. 18:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov […]

47. Štiavnický magazín 2017

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 16.novembra sa konalo vyhodnotenie súťaže “Najkrajšia dovolenková fotografia 2017”. Výstavu víťazných fotografií si môžete pozrieť až do konca kalendárneho roka vo výstavnej sieni Antolského kaštieľa 2/ Rytierska sála Starého zámku tak ako každý rok v tomto čase aj tento týždeň hostila podujatie s názvom “Stretnutie generácií”. Dopoludnie […]

46. Štiavnický magazín 2017

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Deviataci Základnej školy Jozefa Horáka aj tento rok pripravili špeciálny program, ktorým vítali svojich najmladších spolužiakov, prvákov do kolektívu “Horákovcov”. 2/ Medzi plánované stavebné projekty mesta Banská Štiavnica na rok 2017 patrila aj rekonštrukcia schodov na Pátrovskom kopci. Rekonštrukcia bola úspešne ukončená 5.novembra. 3/ Piatok 17.novembra je štátnym sviatkom, […]

45. Štiavnický magazín 2017

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 27.októbra Špeciálna základná škola oficiálne otvárala “Čistý lesík”, teda priestor o ktorý sa žiaci spolu s pedagógmi starajú.Aj vďaka tejto aktivite im oprávnene patrí titul “Zelená škola” 2/ Silný vietor počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých spôsobil škody na celom Slovensku a niektoré cintoríny boli dokonca […]