35. Štiavnický magazín 2016

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 20.augusta sa v Banskom dome tetovalo a umelci tu ponúkali svoje handmade výrobky. Okrem toho ste sa tu mohli naučiť hrať lakros. Výťažok z tohto podujatia bol určený Občianskemu združeniu Margarétka 2/ September už klope na dvere a s ním aj Salamandrové dni, ktoré každoročne navštívi tisíce […]

34. Štiavnický magazín 2016

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 59:00 Otvorenie 2. 11:24 Kontrola plnenia uznesení 3. 13:23 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 4. 17:26 Plnenie rozpočtu mesta Banská […]

33. Štiavnický magazín 2016

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 6.augusta Námestie sv. Trojice praskalo vo švíkoch, konal sa totiž ďalší ročník „Nezabudnutých remesiel“a aj keď to ráno s počasím nevyzeralo ružovo nakoniec všetko prebehlo k spokojnosti návštevníkov aj organizátorov 2/ 10.august je dňom, keď si pietnou spomienkou pripomíname obete banských nešťastí Slovenskej republiky 3/ Národnou kultúrnou […]

32. Štiavnický magazín 2016

V 32. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Od piatku 29.júla v Banskej Štiavnici prebiehal 17.ročník Festivalu peknej hudby, ktorý sa stal už tradíciou kultúrneho leta v našom meste 2/ Aj keď je mesiac august ešte stále mesiacom prázdnin na Základnej škole Jozefa Horáka to žilo prvý augustový týždeň športom. Prebiehal tu totiž denný športový tábor 3/ […]

31. Štiavnický magazín 2016

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Ulice mesta Banská Štiavnica majú nové, úspornejšie osvetlenie a po lampách prichádza na rad aj nový šat stĺpov verejného osvetlenia 2/ Aj keď si väčšina detí užíva prázdniny a relax, mladí nádejní športovci z FK Sitno neodradí od tréningov ani zlé počasie. Zahájili prípravu na sezónu 2016/2017 3/ Oddelenie […]

30. Štiavnický magazín 2016

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 15. júla začala v Banskej Štiavnici znovu fungovať Lekárska služba prvej pomoci v areály nemocnice. My Vám predstavíme spoločnosť,ktorá za LSPP stojí 2/ Slovenské banské múzeum nezaháľa a aj počas letných prázdnin sa venujem deťom. Zažiť leto v múzeu hlavne keď počasie kúpaniu veľmi nepraje je ideálny […]

29. Štiavnický magazín 2016

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 9.júla Námestie sv.Trojice navštívili stovky turistov z celého Slovenska. Konal sa totiž už 12.ročník legendárneho Štiavnického Živého šachu 2/ Taktiež v sobotu 9.júla bolo rušno aj na štadióne. Tu to však žilo mladými dobrovoľnými hasičmi. Celoštátne kolo súťaže dobrovoľných hasičov „Plameň 2016“ sa totiž konalo práve v […]

28. Štiavnický magazín 2016

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program zasadnutia ktoré sa konalo 6.7.2016: Program: 1. 01:03 Otvorenie 2. 09:13 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 22. júna 2016 3. 12:08 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2015 4. 15:36 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb […]

27. Štiavnický magazín 2016

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V štvrtok 23.júna Mestské lesy Banská Štiavnica za prítomností hostí slávnostne oslávili 20.výročie založenia spoločnosti v priestoroch Kultúrneho centra 2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica organizovalo uplynulú sobotu už 4.ročník podujatia s názvom „Umenie na Trojici“ 3/ V nedeľu 26.júna štadión už od 9.hodiny ráno žil futbalom. Konal sa […]

26. Štiavnický magazín 2016

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program zasadnutia ktoré sa konalo 22.6.2016: 1. 01:11 Otvorenie 2. 16:30 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 21. marca 2016 a 20. apríla 2016 3. 26:35 Správa o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2015 4. 45:44 Záverečný účet Mesta Banská […]