16. Štiavnický magazín 2017

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V dňoch 29.marca až 1.apríla sa primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zúčastnila zahraničnej pracovnej cesty vo francúzskom meste Remeš 2/ V stredu 12.apríla čakal na všetkých pred-školákov veľmi dôležitý krok,keďže práve v tento deň prebiehal na všetkých základných školách v meste zápis do prvých ročníkov 3/ Minulý rok o […]

15. Štiavnický magazín 2017

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Keďže slávime sviatky Veľkej Noci pri tejto príležitosti sa Vám v dnešnom magazíne a v tomto sviatočnom čase prihovoria zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi 2/ Veľkonočné tradície nevymierajú,naopak tešia sa veľkej obľube aj u našich najmenších, škôlkárov.Tentokrát sme navštívili “Ekodubákov” v škôlke na Ulici 1.Mája,ktorí si pre Vás pripravili […]

14. Štiavnický magazín 2017

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:06 Otvorenie 2. 08:59 Kontrola plnenia uznesení 3. 14:26 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 4. 47:49 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok […]

13. Štiavnický magazín 2017

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 24.marca sa v Kostole sv.Kataríny uvádzala do života krásna monografia o tejto unikátnej gotickej historickej pamiatke.My sme sa o kostole porozprávali priamo s editorkou knihy 2/ Stredná odborná škola služieb a lesníctva organizuje už tretí ročník celoslovenskej súťaže mladých pilčíkov “Drevorubač junior 2017” a celú štiavnickú verejnosť […]

12. Štiavnický magazín 2017

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 16.marca sa na sídlisku Drieňová slávnostne otvorilo nové nákupné centrum s tromi prevádzkami troch známych značiek predajní 2/ Mesiac marec nesie prívlastok “Marec mesiac knihy” a tak sme zašli do Mestskej knižnice zistiť ako na tom my štiavničania sme, či čítame veľa a hlavne čo 3/ Zaujíma […]

11. Štiavnický magazín 2017

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ 8.marec je sviatkom všetkých žien na svete,keďže tento sviatok nesie prívlastok medzinárodný.My sme oslavovali spolu so štiavničankami v štvrtok 8.marca v kultúrnom centre 2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica už v 10.kalendárnom týždni začali s jarným čistením verejných priestranstiev a dnes Vám prinesieme orientačný harmonogram prác 3/ Základná umelecká […]

10. Štiavnický magazín 2017

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V súvislosti s novelou zákona o zdravotnej starostlivosti by mohlo prísť k tomu, že LSPP v Banskej Štiavnici opäť zanikne.O otázkach zdravotníctva primátorka mesta rokovala priamo s ministrom zdravotníctva 2/ Na Mestskú políciu sa čoraz častejšie obracajú občania mesta s rôznymi problémami a podnetmi.Čo riešia najčastejšie sme sa opýtali […]

9. Štiavnický magazín 2017

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V mesiaci február mesto Banská Štiavnica navštívilo Občianske združenie “Za zdravší život” s projektom “Zdravý chrbátik” aby skontrolovali chrbátiky aj našim žiakom základných škôl 2/ Máme za sebou obdobie Fašiangov, ktoré sa oficiálne končia popolcovou stredou teda tento rok 1.marca.V občianskom združení “Margarétka” to však ešte stihli a v […]

8. Štiavnický magazín 2017

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 35:40 Kontrola plnenia uznesení 3. 40:09 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 46:23 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl […]

7. Štiavnický magazín 2017

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 8.februára Slovenské banské múzeum oslavovalo 390.výročie prvého použitia čierneho pušného prachu v banskoštiavnickom baníctve 2/ Zimné kúpanie alebo ak chcete plávanie je čím ďalej populárnejším.Ľadové medvede máme aj v Banskej Štiavnici a tak sme spolu s nimi strávili sobotňajšie popoludnie na Klingeri 3/ Chcete menej platiť za […]