25. Štiavnický magazín 2019

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Sídlisko Drieňová v piatok 14.júna a taktiež v sobotu 15.júna poriadne ožilo rôznymi aktivitami. Projekt s názvom „Pssst Drieňová“ priniesol kultúru aj na naše najväčšie sídlisko a stretol sa s pozitívnymi reakciami obyvateľov 2/ V sobotu 8.júna sa oficiálne otvorila sezóna aj na Počuvadlianskom jazere a to obľúbeným podujatím […]

24. Štiavnický magazín 2019

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte: Zastupiteľstvo Počasie Program: 1. 01:13 Otvorenie 2. 09:31 Kontrola plnenia uznesení 3. 15:06 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 4.1:42:59 Majetkové veci mesta     a) 1:43:27 Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 6902/1 […]

23. Štiavnický magazín 2019

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 20.mája sa slávnostne otváralo nové,multifunkčné ihrisko pri internáte SOŠ lesníckej. Toto ihrisko je oficiálne otvorené a sprístupnené žiakom, ale aj širokej verejnosti 2/ Minulý rok sme Vám priniesli reportáž o pripravovanom projekte informačného kiosku. Tento projekt bol úspešne zrealizovaný a kiosky sú hneď dva, jeden exteriérový pri […]

22. Štiavnický magazín 2019

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:01 Otvorenie 2. 21:20 Kontrola plnenia uznesení 3. 22:52 Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti 4. 26:43 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových […]

21. Štiavnický magazín 2019

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Súkromná hotelová akadémia nás aj tento rok pozvala na špeciálne, koncoročné rodičovské združenie. To tohtoročné však bolo slávnostnejšie a jubilejné, slávili totiž 25.rokov od založenia školy 2/ V sobotu 18.mája mesto Banská Štiavnica navštívila Ministerka kultúry Slovenskej republiky. V rámci projektu „Noc múzeí“ si vybrala práve Banskú Štiavnicu 3 […]

20. Štiavnický magazín 2019

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý rok sme odvysielali reportáž, v ktorej sme hovorili o plánovanej rekonštrukcii priestorov Múzea vo Svätom Antone. Obyvatelia a návštevníci sa mylne domnievajú, že kaštieľ je pre verejnosť zatvorený. My sme sa zašli pozrieť v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia momentálne 2/ V meste Banská Štiavnica sa konala opäť […]

19. Štiavnický magazín 2019

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica žilo hudbou a tancom. Almázia totiž Štiavničanom,ale aj návštevníkom Banskej Štiavnice priniesla projekt „Svetová Štiavnica“ a naozaj tu zneli tóny z rôznych kútov sveta 2/ Aj Národné lesnícke centrum prichádza s novým projektom a skutočne veľmi zaujímavým, hlavne pre milovníkov prírody. Nechajte sa teda pozvať 3/ […]

18. Štiavnický magazín 2019

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Občianske združenie Sitnianski Rytieri sa štyri roky zaoberali plánmi na vybudovanie chodníka popri jazere Počúvadlo, hlavne kvôli bezpečnosti turistov. Nuž a projekt nabral reálne rozmery 2/ Jašterice zo Štiavnice alebo ak chcete naši otužilci majú za sebou úspešnú sezónu. V stredu 1.mája sa rozhodli symbolicky uzamknúť ľadové vody štiavnických […]

17. Štiavnický magazín 2019

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Stredná odborná škola služieb a lesníctva nás aj tento rok pozvala na prestížnu, celoslovenskú súťaž mladých pilčíkov “Drevorubač Junior 2019“ 2/ Materská škôlka Sv. Františka Assiského v stredu 17. apríla otvorila svoje brány pre rodičov budúcich škôlkárov aby si mohli prezrieť priestory škôlky, ale aj spôsob výučby a aktivity, […]

16. Štiavnický magazín 2019

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Tak ako už každý rok býva u nás zvykom, aj v dnešnom sviatočnom magazíne sa Vám milí diváci prihovoria zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste 2/ Základná škola Jozefa Horáka každoročne organizuje Veľkonočnú burzu, kde si žiaci, rodičia, učitelia, ale aj príbuzní môžu kúpiť handmade výrobky svojich […]