46. Štiavnický magazín 2017

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Deviataci Základnej školy Jozefa Horáka aj tento rok pripravili špeciálny program, ktorým vítali svojich najmladších spolužiakov, prvákov do kolektívu “Horákovcov”. 2/ Medzi plánované stavebné projekty mesta Banská Štiavnica na rok 2017 patrila aj rekonštrukcia schodov na Pátrovskom kopci. Rekonštrukcia bola úspešne ukončená 5.novembra. 3/ Piatok 17.novembra je štátnym sviatkom, […]

45. Štiavnický magazín 2017

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 27.októbra Špeciálna základná škola oficiálne otvárala “Čistý lesík”, teda priestor o ktorý sa žiaci spolu s pedagógmi starajú.Aj vďaka tejto aktivite im oprávnene patrí titul “Zelená škola” 2/ Silný vietor počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých spôsobil škody na celom Slovensku a niektoré cintoríny boli dokonca […]

44. Štiavnický magazín 2017

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 2.novembra sme si pripomínali Pamiatku zosnulých a symbolickým zapálením sviečky vyslali odkaz našim blízkym, že aj keď tu už s nami nie sú navždy zostávajú v našich srdciach 2/ Mesto Banská Štiavnica je čoraz populárnejšou destináciou na strávenie dovolenky či víkendu.Tohtoročná návštevnosť počas letnej turistickej sezóny opäť […]

43. Štiavnický magazín 2017

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:05 Otvorenie 2. 10:47 Kontrola plnenia uznesení 3. 26:41 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 40:22 Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu […]

42. Štiavnický magazín 2017

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Uplynulý týždeň na Slovensku prebiehal “Týždeň celoživotného učenia”,ktorý bol už 17.ročníkom.Aj v Banskej Štiavnici sa konala konferencia venovaná projektu “Učiace sa mestá”,ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu vzdelávania dospelých 2/ Piatok trinásteho je pre tých poverčivých dňom,ktorý treba byť zavretý doma a radšej ani nikam nechodiť.Nuž pre našich štiavnických […]

41. Štiavnický magazín 2017

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V predchádzajúcich magazínoch sme Vás informovali o projekte novej kompostárne, ktorá vyrastie v areáli zberného dvora na Ulici Antolská.Zašli sme sa tam teda pozrieť ako práce pokročili 2/ Kostol Nanebovzatia Panny Márie je dočasne pre verejnosť uzavretý a to z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác.Keďže je historickou pamiatkou,prebehol tu aj […]

40. Štiavnický magazín 2017

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 28.septembra Materská škola 1.Mája organizovala prvý ročník “Športového dňa”. Cieľom je viesť decká k fyzickej aktivite a láske k športu.Škôlkárom sa takýto program viditeľne pozdával. 2/ Taktiež vo štvrtok 28.septembra v Banskej Štiavnici vyvrcholili “Dni európskeho kultúrneho dedičstva”, vrámci ktorých ste mohli navštíviť mnoho zaujímavých podujatí a […]

39. Štiavnický magazín 2017

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Počas dňa si síce ešte užijeme teplé slnečné lúče, avšak počasie ráno a aj večer je už chladné a preto je v domácnostiach nevyhnutnosťou prikúriť.Zašli sme na Bytovú správu, aby sme sa s konateľom porozprávali ako sú pripravení na tohtoročnú vykurovaciu sezónu 2/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p uplynulý týždeň […]

38. Štiavnický magazín 2017

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V mesiaci marec sme Vás prostredníctvom našej reportáže informovali o projekte novej kompostárne, ktorá by mala vyrásť v areáli nového zberného dvora. Uplynulý týždeň projekt nabral reálne rozmery, odovzdávalo sa totiž stavenisko a s prácami sa už začalo. 2/ Mesto Banská Štiavnica sa v mesiaci september zapája do medzinárodného […]

37. Štiavnický magazín 2017

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 7.septembra Banská Štiavnica už po tretíkrát uvítala vzácnu návštevu, Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý na Radnici mesta slávnostne vstúpil do baníckeho stavu “Slávnostným šachtágom” 2/ V rámci Salamandrových dní nechýbalo ani “Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva” v Kostole sv. Kataríny spojené s odovzdávaním výročných cien mesta 3/ […]