42. Štiavnický magazín 2019

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: ZASTUPITEĽSTVO Počasie Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 10:51 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:37 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach 4. 35:49 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5. 1:19:01 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi […]

41. Štiavnický magazín 2019

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestské kúpele sú počas dvoch mesiacov prázdnin zatvorené pre verejnosť a to z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré tu prebiehajú. Tentokrát prichádzajú s prerobenou parnou saunou 2/ Základná škola Jozefa Horáka v piatok 27.septembra organizovala hneď dve zaujímavé akcie a to Horákové dni a Tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí […]

40. Štiavnický magazín 2019

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/Minulý týždeň na Halčianskom tajchu prebiehal zaujímavá výskum, ktorý realizovala Slovenská akadémia vied. Tento tajch je ďalší na zozname, ktorý čaká rekonštrukcia 2/ Základná škola Jozefa Horáka aj tento rok organizovala Horákove dni. Táto škola nesie meno Jozefa Horáka a tak si aj takýto spôsobom pripomínajú život a dielo tohto […]

39. Štiavnický magazín 2019

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Aj v dnešnom magazíne sa opäť vraciame k téme parkovania v meste. Práce na novom parkovisku na Ulici Dolná finišujú a onedlho ho čaká oficiálne otvorenie 2/ V stredu 25.septembra sa v Trámovej miestnosti Rubigallu slávnostne otvárala výstava Svetové dedičstvo očami deti, nuž a zároveň sa aj odovzdávali ceny […]

38. Štiavnický magazín 2019

V 38. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 14.septembra železničná stanica ožila veľmi zaujímavým podujatím k 70.výročiu legendárnej Trati mládeže 2/ Salamandrové dni 2019 prebehli opäť úspešne a spokojní boli nielen organizátori,ale dúfajme, že aj návštevníci. Veľké poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na príprave tohto niekoľkodňového podujatia podieľali 3/ Počas celého mesiaca september prebiehajú […]

37. Štiavnický magazín 2019

V 37. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostné Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva v Kostole sv.Kataríny 2/ Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Kostole sv.Kataríny 3/ Salamandrový sprievod, Salamandrové pódium POČASIE  

36. Štiavnický magazín 2019

V 36. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 2.septembra sa oficiálne otvorili brány škôl aby tak zahájili nový školský rok 2019/2020. My sme tentokrát zavítali na Základnú školu Jozefa Kollára na Drieňovej 2/ V stredu 28.augusta o 14.hodine sme si pri Pamätníku SNP pripomenuli už 75.výročie SNP. Tento rok však oslavy boli pompéznejšie pamätník má […]

35. Štiavnický magazín 2019

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:00 Otvorenie 2. 12:43 Kontrola plnenia uznesení 3. 14:46 Návrh rokovacieho poriadku MsZ 4. 20:01 Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ 5. 22:27 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretie manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva 6. 25:13 Návrh na […]

34. Štiavnický magazín 2019

V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Salamandrové dni 2019 nám pomaly, ale isto klopú na dvere a tak si Vás milí diváci dovoľujeme pozvať na podujatia, ktoré nás počas týchto osláv čakajú 2/ Parkovanie je top témou v našom meste. Od 1.7.2019 platí nové Všeobecno záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica, ktoré upravuje parkovanie v meste. […]

33. Štiavnický magazín2019

V 33. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Banská Štiavnica je mesto kultúry 2019, to už zrejme všetci vieme a to so sebou prináša aj mnohé nové podujatia, ktoré v meste vznikli. Jedno z týchto podujatí nesie názov „Pusti ju k vode“. O čo sa jedná Vám ukážeme v reportáži 2/ Denné športové tábory,alebo ak chcete kempy […]