27. Štiavnický magazín 2020

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ 30.júna v utorok sa oficiálne skončil školský rok 2019/2020 a aj keď sa nedá povedať, že tento rok by bol štandardným školským rokom, rozlúčka prebehla tradične ako každý rok 2/ Aj v materskej škole Čistinka na sídlisku Drieňová sa potešili, že svojim najstarším žiakom, predškolákom mohli nakoniec zorganizovať rozlúčku […]

26. Štiavnický magazín 2020

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO POČASIE Program: 1. 00:57 Otvorenie 2. 19:55 Kontrola plnenia uznesení 3. 23:03 Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 4. 1:10:20 Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku v roku 2019 5. 1:12:01 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení […]

25. Štiavnický magazín 2020

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Uvoľnenie opatrení sa dotkli aj materských škôl a pozitívne je, že už nie sú také striktné, povoľujú väčší počet detí v triedach a dokonca aj zorganizovanie tradičnej rozlúčky s pred-školákmi 2/ Slovenské banské múzeum a jeho aktivity nepochybne tvoria súčasť Kultúrneho leta v meste Banská Štiavnica. Keďže je možné […]

24. Štiavnický magazín 2020

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ O rekonštrukcii Kaštiela vo Svätom Antone sme Vás už informovali niekoľkokrát a tak sme sa zašli pozrieť ako práce napredujú,ale zaujímalo nás aj v akom režime múzeum fungovalo počas obmedzení koronakrízy a ako fungujú teraz 2/ Ďalšou inštitúciou kam sme boli pozvaní bol Slovenský Červený kríž. Aj tu sme […]

23. Štiavnický magazín 2020

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Burza šatstva, ktorú organizovalo oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica bola veľmi populárnou aktivitou. Teraz prichádzajú s niečím podobným a to je Výmenník šatstva, ktorý by mal začať fungovať 15.júna 2/ Ako som už spomenula opatrenia ohľadom COVID -19 sa opäť uvoľňujú a tak sme navštívili oddelenie kultúry aby sme […]

22. Štiavnický magazín 2020

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Opatrenia ohľadom Covid-19 sa uvoľňujú a škôlkári, či školáci dostávajú tentokrát na Medzinárodný deň detí netradičný darček v podobe návratu do školských lavíc. Avšak tento návrat bude prebiehať za špeciálnych opatrení. My sme navštívili jedno predškolské zariadenie a jednu základnú školu, bližšie informácie Vám milí diváci prinášame v dvoch […]

21. Štiavnický magazín

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Opatrenia ohľadom Covid-19 sa uvoľňujú a potešujúce správy prichádzajú aj pre rodičov. Jednou z nich je napríklad to,že atletické denné tábory sa budú organizovať aj tento rok počas letných prázdnin 2/ Mnohí ste zrejme zaregistrovali informáciu, že ďalší zo štiavnických tajchov prejde malou úpravou. Aby sme to uviedli na […]

20. Štiavnický magazín 2020

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 8.mája bol síce štátny sviatok, ale my sme aj napriek tomu šli dobrovoľne pracovať, tak ako aj kopa ďalších nadšencov športu. Priložili sme ruku k dielu a spolu s futbalistami z FK Sitno sme skrášľovali štadión 2/ Opatrenia v tejto mimoriadnej situácii sa pomaly uvoľňujú a tak […]

19. Štiavnický magazín 2020

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestský štadión bol počas mimoriadnych opatrení v prvej fáze pre verejnosť úplne uzatvorený. Dnes je však situácia iná a športovci môžu začať trénovať,samozrejme pri dodržaní bezpečnostných opatrení. Štadión počas uzatvorenia prešiel čiastočnou rekonštrukciou a pribudlo nové zavlažovanie. 2/ Novovybudované parkovisko na Ulici Dolná sa dočkalo aj plánovanej zelene. A […]