19. Štiavnický magazín 2024

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica plánuje zriadiť sociálny podnik. Čo to vlastne sociálny podnik je a aké činnosti môže vykonávať vysvetlí primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 2/ Materská škola 1.Mája má už približne mesiac novinku, ktorou je špeciálna, terapeutická miestnosť. Inšpirovali sa v zahraničí a pomôcť by mala hlavne deťom so […]

18. Štiavnický magazín 2024

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Labyrint je názov podujatia, ktoré môžete navštíviť v dňoch 10. a 11.mája. Mesto Banská Štiavnica jediný krát v roku otvorí verejnosti priestory, kde sa bežne nedostanete. 2/ V utorok 30.apríla to v Materskej škole na Ulici 1.Mája žilo ľudovými tradíciami. My sme boli tiež pozvaní. 3/ 22.apríl je Dňom […]

17. Štiavnický magazín 2024

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:00 Otvorenie 2. 11:36 Kontrola plnenia uznesení 3. 13:25 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2024 4. 26:23 Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 10“ + návrh VZN 5. 1:10:00 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o pamätihodnostiach mesta 6. 1:18:53 Doplnenie hrobov a […]

16. Štiavnický magazín 2024

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 17.apríla SOŠ služieb a lesníctva slávnostne otvorila novo zrekonštruované priestory školy a predviedla aj novú techniku, ktorá sa bude využívať pri výučbe lesníckych odborov. 2/ Taktiež v stredu, ale 10.apríla prebiehal zápis do 1.ročníkov základných škôl. My sme sa zašli pozrieť ako to budúci prváci zvládli. 3/ […]

15. Štiavnický magazín 2024

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ 18. marca uplynul rok od ničivého požiaru na Námestí Sv. Trojice. My sa v dnešnom magazíne budeme venovať tejto téme. Pozreli sme sa na to ako rekonštrukcia pokračuje, ale vrátime sa aj k takzvanému “Čiernemu dňu” pre Banskú Štiavnicu. POČASIE  

14. Štiavnický magazín 2024

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 10.apríla bude veľký deň pre všetkých predškolákov. Na našich základných školách bude prebiehať zápis do 1.ročníkov. 2/ Aj v okrese Banská Štiavnica bola vyhlásená mimoriadna situácia ohľadom zvýšeného výskytu medveďa hnedého. Aj tejto téme sa budeme venovať v dnešnej reportáži. 3/ Berggericht je síce stále uzatvorený avšak […]

13. Štiavnický magazín 2024

V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Slávnostný príhovor primátorky mesta 2/ Slávnostné príhovory zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi v Banskej Štiavnici 3/ Veľkonočné sviatky a tradície na ZŠ J.Horáka POČASIE  

12. Štiavnický magazín 2024

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica rekonštruuje tri vojnové pamätníky. Na rekonštrukciu poskytlo finančné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky formou dotácie. Práce realizovali Technické služby mesta Banská Štiavnica. 2/ V mesiaci marec si pripomíname Týždeň mozgu a samozrejme my sme sa boli aj tento rok pozrieť na aktivity, ktoré spojili generácie. 3/ […]

11. Štiavnický magazín 2024

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V piatok 8.marca sa v Banskej Štiavnici konal Rezortný deň Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Program bol bohatý a rozprávalo sa napríklad aj o téme bezpečnej samosprávy a prevencii proti kriminalite. 2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica v mesiaci február vykonávali čistenie lokality Glanzenberg od samo-náletových drevín. Lokalita […]

10. Štiavnický magazín 2024

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesto Banská Štiavnica aj tento rok pokračuje v stavebných činnostiach. V dvoch reportážach Vám prinesieme informácie o plánovaných projektoch. 2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica už začali s jarným čistením. Tento rok trochu skôr ako po iné roky. 3/ V piatok sme boli pozvaní na talkshow matky a dcéry […]