50. Štiavnický magazín 2018

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 3.decembra sme boli pozvaní našimi milými seniormi “Jašteričkami” do klubu seniorov na Štefultove. Očakávali totiž príchod Mikuláša. Ten sa však po ceste niekde stratil, ale nakoniec ho perfektne zastúpili čert a anjelik 2/ Vo štvrtok 6.decembra oslavoval svoj sviatok Mikuláš a tak ako je v tento deň […]

49. Štiavnický magazín 2018

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:07 Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. 07:52 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018 4. 18:25 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 5. 20:56 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 6. 31:12 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 7. 42:29 Schválenie […]

48. Štiavnický magazín 2018

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Uplynulý týždeň sme boli pozvaní na Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella na Štiavnických Baniach. Táto škola je jediná a jedinečná svojho druhu a deťom sa tu naozaj veľmi páči 2/ V nedeľu už budeme zapaľovať prvú Adventnú sviečku na Adventnom venci. Všade naokolo to už dýcha vianočnou […]

47. Štiavnický magazín 2018

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok minulý týždeň Múzeum vo Svätom Antone privítalo vzácnu návštevu. Do múzea zavítala Ministerka Gabriela Matečná a prichádzala ako posol dobrých správ s finančným balíkom 3.2 miliónov eur na rekonštrukciu kaštieľa 2/ Výsledky volieb sú známe a o priebehu komunálnych volieb sme Vás informovali v magazíne minulý týždeň. […]

46. Štiavnický magazín 2018

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V sobotu 10.novembra vo všetkých mestách a obciach na Slovensku prebiehali Komunálne voľby. Výsledky sú jasné, je rozhodnuté o ich priebehu aj výsledkoch v našom meste Vám porozpráva staronová Primátorka Mesta 2/ Základná škola Jozefa Horáka už roky udržuje tradíciu vítania prvákov medzi svojich žiakov oficiálnejším spôsobom a to […]

45. Štiavnický magazín 2018

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Pohyb je nesmierne dôležitý pre všetky vekové kategórie. Podľa odborníkov je čoraz viac detí predškolského veku, ktoré majú zlé držanie tela, ploché nohy, či trpia detskou obezitou. Tak sme sa na pohybové aktivity do škôlky zašli pozrieť 2/ Mesto Banská Štiavnica bolo opäť úspešné v ďalšom projekte, ktorý podporuje […]

44. Štiavnický magazín 2018

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mesiac október nesie prívlastok “Mesiac úcty k starším”. Nuž a tak škôlkári si pre svojich milovaných starých rodičov pripravili program, ktorý im v stredu 24. októbra s láskou predviedli 2/ Banskoštiavnické gymnázium, Gymnázium Andreja Kmeťa už každoročne organizuje podujatie “Dni Andreja Kmeťa”, ktoré trvá dva dni. Čo všetko na […]

43. Štiavnický magazín 2018

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE 1. 00:57 Otvorenie 2. 10:14 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:46 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 32:17 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019 a výhľadovo 2020,2021 5. 1:40:00 Návrh rozpočtu TS, m. p. na rok […]

42. Štiavnický magazín 2018

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Minulý rok turistická sezóna v našom meste lámala rekordy a tak sme boli zvedaví ako to s návštevou turistov v Banskej Štiavnici vyzerá tento rok 2/ Základná škola Jozefa Horáka opäť rozšírila svoj športový areál. Tentokrát pribudlo päť outdoorových strojov, kde si žiaci môžu za-posilňovať s vlastnou váhou 3/ […]

41. Štiavnický magazín 2018

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V utorok 9.októbra sme boli pozvaní už na 7. ročník nesúťažnej prehliadky talentov našich milých seniorov “Seniorské Talentárium 2018” 2/ K 15.septembru vrámci EDUZBERU máme k dispozícii definitívne počty žiakov,ktorí navštevujú základné a materské školy v meste Banská Štiavnica, ale aj v okrese Banská Štiavnica. Prehľad o školskom roku […]