12. Štiavnický magazín 2017

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 16.marca sa na sídlisku Drieňová slávnostne otvorilo nové nákupné centrum s tromi prevádzkami troch známych značiek predajní 2/ Mesiac marec nesie prívlastok “Marec mesiac knihy” a tak sme zašli do Mestskej knižnice zistiť ako na tom my štiavničania sme, či čítame veľa a hlavne čo 3/ Zaujíma […]

11. Štiavnický magazín 2017

V 11. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ 8.marec je sviatkom všetkých žien na svete,keďže tento sviatok nesie prívlastok medzinárodný.My sme oslavovali spolu so štiavničankami v štvrtok 8.marca v kultúrnom centre 2/ Technické služby mesta Banská Štiavnica už v 10.kalendárnom týždni začali s jarným čistením verejných priestranstiev a dnes Vám prinesieme orientačný harmonogram prác 3/ Základná umelecká […]

10. Štiavnický magazín 2017

V 10. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V súvislosti s novelou zákona o zdravotnej starostlivosti by mohlo prísť k tomu, že LSPP v Banskej Štiavnici opäť zanikne.O otázkach zdravotníctva primátorka mesta rokovala priamo s ministrom zdravotníctva 2/ Na Mestskú políciu sa čoraz častejšie obracajú občania mesta s rôznymi problémami a podnetmi.Čo riešia najčastejšie sme sa opýtali […]

9. Štiavnický magazín 2017

V 9. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V mesiaci február mesto Banská Štiavnica navštívilo Občianske združenie “Za zdravší život” s projektom “Zdravý chrbátik” aby skontrolovali chrbátiky aj našim žiakom základných škôl 2/ Máme za sebou obdobie Fašiangov, ktoré sa oficiálne končia popolcovou stredou teda tento rok 1.marca.V občianskom združení “Margarétka” to však ešte stihli a v […]

8. Štiavnický magazín 2017

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 35:40 Kontrola plnenia uznesení 3. 40:09 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 4. 46:23 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl […]

7. Štiavnický magazín 2017

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V stredu 8.februára Slovenské banské múzeum oslavovalo 390.výročie prvého použitia čierneho pušného prachu v banskoštiavnickom baníctve 2/ Zimné kúpanie alebo ak chcete plávanie je čím ďalej populárnejším.Ľadové medvede máme aj v Banskej Štiavnici a tak sme spolu s nimi strávili sobotňajšie popoludnie na Klingeri 3/ Chcete menej platiť za […]

6. Štiavnický magazín 2017

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V pondelok 6.februára sa v priestoroch Mestského úradu zišli členovia redakčnej rady, ale aj prispievatelia Štiavnických novín aby spolu zhodnotili svoju prácu v uplynulom roku 2/ Základná škola Jozefa Horáka vo štvrtok 2.februára vítala hostí pri príležitosti osláv hneď dvoch veľmi významných výročí 3/ Ste podnikateľ? Ak áno zbystrite […]

5. Štiavnický magazín 2017

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ ZASTUPITEĽSTVO + POČASIE Program: 1. 01:06 Otvorenie 2. 08:25 Kontrola plnenia uznesení 3. 11:03 Návrh na rozpočtové opatrenie, povolené prekročenie výdavkov na projektovú dokumentáciu – záchytné parkovisko Ulica mierová 4. 31:29 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica a) 31:52 Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – rodinný dom na […]

4. Štiavnický magazín 2017

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Školský rok 2016/2017 je v polovici, uzatvárajú sa známky a decká čo nevidieť domov prinesú polročné vysvedčenia.My sme sa pozreli na stav materských a základných škôl, počty žiakov a financovanie 2/ Žiaci majú asi vo všeobecnosti radšej kreatívnejšie vyučovacie hodiny.Nuž a počas práve takýchto hodín slovenského jazyka vytvorili encyklopédiu […]