41. Štiavnický magazín 2017

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V predchádzajúcich magazínoch sme Vás informovali o projekte novej kompostárne, ktorá vyrastie v areáli zberného dvora na Ulici Antolská.Zašli sme sa tam teda pozrieť ako práce pokročili

2/ Kostol Nanebovzatia Panny Márie je dočasne pre verejnosť uzavretý a to z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác.Keďže je historickou pamiatkou,prebehol tu aj archeologický výskum a výsledky sú naozaj zaujímavé

3/ Počas mesiaca október Technické služby mesta Banská Štiavnica zabezpečujú zvoz takzvaného nebezpečného komunálneho odpadu, čo sem patrí a konkrétne termíny odvozu Vám prinesieme v reportáži

4/ Mesto Banská Štiavnica aj počas roku 2017 pokračuje v úprave cestných komunikácii,viac informácií o tejto činnosti už prinesie Primátorka mesta

POČASIE

40. Štiavnický magazín 2017

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 28.septembra Materská škola 1.Mája organizovala prvý ročník “Športového dňa”. Cieľom je viesť decká k fyzickej aktivite a láske k športu.Škôlkárom sa takýto program viditeľne pozdával.

2/ Taktiež vo štvrtok 28.septembra v Banskej Štiavnici vyvrcholili “Dni európskeho kultúrneho dedičstva”, vrámci ktorých ste mohli navštíviť mnoho zaujímavých podujatí a kultúrnych pamiatok

3/ Centrum voľného času aj v tomto školskom roku prináša bohatú ponuku krúžkov a záujmových aktivít.My sme boli pozvaní zatrénovať si s mladými športovcami v atletickom krúžku a tak sme túto výzvu prijali

POČASIE