22. Štiavnický magazín 2019

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:01 Otvorenie
2. 21:20 Kontrola plnenia uznesení
3. 22:52 Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti
4. 26:43 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
5. 36:20 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2019 o financovaní škôl
6. 36:05 Správa o stave majetku po vykonanej inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2018
7. 51:06 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018
8. 1:23:42 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2018
9. 1:33:44 Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie
10. 1:49:25 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2018

11. 2:09:44 Majetkové veci mesta

a) 2:10:00 Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7
b) 2:13:09 Kúpa chodníka na Ul. Poľovnícka a chodníka na Ul. Ľ. Štúra

12. 2:17:03 Informatívna správa o prepravnej službe v meste Banská Štiavnica
13. 2:28:49 Rôzne
14. 2:59:55 Interpelácie a dopyty

3:45:41 Priestor pre občanov

15. 4:40:21 Záver

21. Štiavnický magazín 2019

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Súkromná hotelová akadémia nás aj tento rok pozvala na špeciálne, koncoročné rodičovské združenie. To tohtoročné však bolo slávnostnejšie a jubilejné, slávili totiž 25.rokov od založenia školy

2/ V sobotu 18.mája mesto Banská Štiavnica navštívila Ministerka kultúry Slovenskej republiky. V rámci projektu „Noc múzeí“ si vybrala práve Banskú Štiavnicu

3 /Pre dvoma týždňami sme Vás milí diváci pozývali na otvorenie Náučného chodníka Kysihýbeľ. Chodník bol oficiálne otvorený v utorok 21.mája. Čaká na Vás 6 a pol kilometrová prechádzka a 14 zaujímavých zastávok

4/ Podkrovie Rubigallu sa dlhší čas vôbec nevyužívalo, čo bola nepochybne škoda. Tento dakedy tmavý priestor dnes vyzerá úplne inak. Prešiel kompletnou rekonštrukciou a od minulého týždňa je k dispozícií verejnosti

5/ Tak a je to tu. Workshop s Wašom Wuačkovcom a Dodom Klimkom vyvrcholil grandiózne v sobotu 18.mája na Šobove. Okrem vzácnych hostí, ktorí tu vystúpili bol predstavený aj oficiálny produkt a výsledok workshopu. Hudobný klip Waša a detí zapojených do projektu

POČASIE

20. Štiavnický magazín 2019

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý rok sme odvysielali reportáž, v ktorej sme hovorili o plánovanej rekonštrukcii priestorov Múzea vo Svätom Antone. Obyvatelia a návštevníci sa mylne domnievajú, že kaštieľ je pre verejnosť zatvorený. My sme sa zašli pozrieť v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia momentálne

2/ V meste Banská Štiavnica sa konala opäť „Módna show“, ktorá bola venovaná všetkým ženám k blížiacemu sa Dňu matiek. Dámy si mohli pozrieť zaujímavé, trendy modely, dať sa nalíčiť, či učesať profesionálom

3/ Banskú Štiavnicu v sobotu 11.mája poctila svojou návštevou Delegácia diplomatov z rôznych kútov sveta a taktiež Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák s manželkou

4/ Oblastná organizácia cestovného ruchu Banská Štiavnica v utorok 7.mája pozvala hostí, ale aj širokú verejnosť do kina Akademik aby im predstavila Projekt „Koncepcia riešenia cestovného ruchu v meste“, nuž účasť bola veru žalostná

5/ Salamandrový a Valetánsky sprievod sú dva najvýznamnejšie historické sprievody, ktoré sa v Banskej Štiavnici zachovali. V piatok 10.mája sme sa zúčastnili práve Valetánskeho sprievodu

POČASIE

19. Štiavnický magazín 2019

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica žilo hudbou a tancom. Almázia totiž Štiavničanom,ale aj návštevníkom Banskej Štiavnice priniesla projekt „Svetová Štiavnica“ a naozaj tu zneli tóny z rôznych kútov sveta

2/ Aj Národné lesnícke centrum prichádza s novým projektom a skutočne veľmi zaujímavým, hlavne pre milovníkov prírody. Nechajte sa teda pozvať

3/ Základná umelecká škola v našom meste je mimoriadne aktívna a jednou z jej aktivít je aj prestížna klavírna súťaž “Banskoštiavnické kladivká“

4/ V utorok 7.mája Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica organizovali spomienkový akt s položením kytíc pri Pamätníku Oslobodenia pri príležitosti 74.výročia ukončenia 2.Svetovej vojny

POČASIE

18. Štiavnický magazín 2019

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Občianske združenie Sitnianski Rytieri sa štyri roky zaoberali plánmi na vybudovanie chodníka popri jazere Počúvadlo, hlavne kvôli bezpečnosti turistov. Nuž a projekt nabral reálne rozmery

2/ Jašterice zo Štiavnice alebo ak chcete naši otužilci majú za sebou úspešnú sezónu. V stredu 1.mája sa rozhodli symbolicky uzamknúť ľadové vody štiavnických tajchov

3/ Slovenské banské múzeum už pravidelne organizuje rôzne podujatia, ktoré tiež patria ku Kultúrnemu letu v našom meste. My Vám prinášame pozvánku na tie, ktoré sa budú konať v najbližšej dobe

4/ Ako sme Vám sľúbili,tak sľub aj dodržíme a pravidelne Vás budeme informovať o pripravovaných podujatiach Almázie 2019.Tu je pozvánka od oddelenia kultúry

POČASIE