47. Štiavnický magazín 2023

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mestský štadión prešiel rekonštrukciou, avšak finálny vizuál ešte nemá. Práce na modernizácii tohto športového areálu tu prebiehajú aj v súčasnosti. My sme sa na štadión zašli pozrieť.

2/ Čoskoro tu máme najkrajšie obdobie v roku a to to adventné. Aj počas predvianočných večerov Vás oddelenie kultúry pozýva stráviť čas v spoločnosti umelcov.

3/ Aj tento týždeň sme sa rozhodli venovať téme odpadového hospodárstva. To či separujeme dostatočne a či budeme platiť za odpad viac sú otázky, na ktoré sme sa pýtali.

POČASIE

 

46. Štiavnický magazín 2023

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Žiaci Základnej umeleckej školy navštevujú aj hodiny akordeónu, ktorý vyučuje veľmi sympatický, mladý pedagóg Tomáš Valiček, ktorý nedávno prezentoval našu výuku až v Číne.

2/ 17.november je “Medzinárodným dňom študentstva” a tak primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková pri tejto príležitosti privítala na radnici mesta našich najúspešnejších stredoškolákov.

3/ Prvácka pasovačka sa stala už tradíciou na Základnej škole Jozefa Horáka. Spolužiaci oficiálne vítajú svojich najmladších kamarátov do školskej rodiny. Tentokrát bola téma opäť rozprávková.

POČASIE

 

45. Štiavnický magazín 2023

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Radnica mesta Banská Štiavnica je momentálne v rekonštrukcii a niektoré oddelenia sa museli na čas presťahovať. Toto sa týka napríklad aj mestskej polície.

2/ V roku 2016 sme bojovali o zachovanie vychýrenej banskoštiavnickej pôrodnice. Nepomohli však ani petície, ani protesty. Podobná situácia momentálne nastala v Žiari nad Hronom. Pôrodnica, ktorú využívajú aj naše rodičky by mala byť na čas uzatvorená.

3/ Vo štvrtok 2.novembra sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých v Kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu.Spomienka bola spojená s Ekumenickou bohoslužbou.

POČASIE

 

44. Štiavnický magazín 2023

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica pri príležitosti mesiaca októbra, “Mesiaca Úcty k starším “, pripravila pre našich seniorov program v Kultúrnom centre.

2/ Spoločnosť Bytová správa s.r.o už 4.októbra začala s vykurovaním domácností. Vzhľadom na to ,že sa však opäť oteplilo, sa dodávka tepla prerušila. My sme zisťovali ako to bude túto zimnú sezónu vyzerať hlavne čo sa týka cien za vykurovanie.

3/ Výmenník bol počas letnej sezóny mimo prevádzky, avšak pre dvoma týždňami začal opäť fungovať. Je pomerne pretriedený a tak ak selektujete oblečenie môžete ho kľudne priniesť, niekomu určite ešte poslúži.

POČASIE