30. Štiavnický magazín 2018

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Kino Akademik prechádza postupne modernizáciou a tak prináša divákom oveľa väčší komfort. Kino prešlo digitalizáciou,rekonštrukciou sociálnych zariadení, pribudol bufet a nedávno aj nové sedačky

2/ Mesto Banská Štiavnica odkúpila pozemok na Ulici Dolná za účelom vybudovať na tomto priestranstve nové riadené parkovisko. Ako bude nové parkovisko vyzerať Vám ukážeme v dnešnom magazíne

3/ Ak si radi pozriete film na veľkom plátne v kine alebo v letnom kine tento rok máte opäť možnosť. V ponuke je totiž opäť premietanie v Biografe na Počúvadle

POČASIE

29. Štiavnický magazín 2018

V 29. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Vo štvrtok 5.júla popoludní sa v kine Akademik konala verejná prezentácia projektu “Almázia”. Projekt bol verejnosti od-prezentovaný tak ako pred komisiou v Bratislave, kde práve mestu Banská Štiavnica bol v histórii vôbec ako prvému mestu na Slovensku udelený tento titul

2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica má za sebou ďalší ročník najväčšieho podujatia “Kultúrneho leta” a to už 14.ročník Štiavnického živého šachu, ktorý tak ako aj po iné roky bol mimoriadne úspešný a svojim programom spríjemnil sobotu všetkým návštevníkom

POČASIE

28. Štiavnický magazín 2018

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie

2. 09:47 Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 2018

3. 31:00 Zadanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny Belianska ulica ( F.P.B. 14.2)“, Banská Štiavnica

4. 38:41 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva

5. 43:02 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 43:24 Žiadosť o zníženie nájmu za prenájom nehnuteľností spoločnosti Salamandra Resort, a. s.

b) 52:21 Zrušenie uznesenia č. 146/2017

c) 55:51 Prevod priľahlých pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 1:01:26 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 316/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 1:18:54 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 1:24:48 Prevod časti pozemku parc. č. CKN 339 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 1:36:26 Zámer na prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 25 rokov

h) 1:43:05 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku Banská Štiavnica

6. 1:48:41 Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská Štiavnica

7. 2:07:18 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017

8. 2:27:19 Rôzne

9. 2:48:01 Interpelácie a dopyty

10. 4:01:05 Záver

27. Štiavnický magazín 2018

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Múzeum vo Svätom Antone pripravilo pre svojich detských návštevníkov zaujímave prázdninové podujatie. V prekrásnych komnatách kaštieľa sú ukryté indície, ktoré vám pomôžu nájsť skrytú rozprávku

2/ Štiavnický živý šach je nepochybne najväčším podujatím “Kultúrneho leta” v meste Banská Štiavnica. My Vás naň pozývame už v sobotu 14.júla

3/ Múzeum na Starom zámku sa už celé desaťročie posledný júnový týždeň lúči so školským rokom formou podujatia určeného pre škôlkárov a školákov. Tento rok sa tak dialo v pondelok 25. júna

4/ V piatok 29. júna sa deťom do školy kráčalo zrejme ľahšie ako po iné dni. Pani učiteľky im odovzdali vysvedčenia a tak sa oficiálne mohli začať dva mesiace letných prázdnin

POČASIE