51. Štiavnický magazín 2018

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V tomto sviatočnom čase sa Vám milí diváci prostredníctvom našej televízie prihovoria duchovní katolíckej aj evanjelickej cirkvi v našom meste

2/ Aj Primátorka mesta Magisterka Nadežda Babiaková sa Vám v dnešnom magazíne prihovorí so svojím vianočným príhovorom

3/ V dennom stacionári Margarétka sa klienti veľmi tešia na Vianočné sviatky. Tento rok si pripravili aj vianočné divadielko a my sme boli pozvaní taktiež

4/ Základná škola Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová už každoročne usporiadava vianočné trhy.Okrem toho, že žiaci tu ponúkajú svoje výrobky, napríklad perníčky, oblátky, vianočné dekorácie, učia sa aj finančnej gramotnosti

POČASIE

 

50. Štiavnický magazín 2018

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 3.decembra sme boli pozvaní našimi milými seniormi “Jašteričkami” do klubu seniorov na Štefultove. Očakávali totiž príchod Mikuláša. Ten sa však po ceste niekde stratil, ale nakoniec ho perfektne zastúpili čert a anjelik

2/ Vo štvrtok 6.decembra oslavoval svoj sviatok Mikuláš a tak ako je v tento deň zvykom rozhodol sa, že obdaruje všetky dobré a poslušné deti. My sme spolu s ním jeho púť začínali v Komunitnom centre na Šobove

3/ Nuž a taktiež vo štvrtok 6.decembra o 16.hodine popoludní už Kultúrne centrum praskalo vo švíkoch, aj tu sa túžobne čakalo na Mikuláša a okrem toho sa rozsvecovala aj Vianočná výzdoba na Námestí sv. Trojice

4/ Rytierska sála na Starom Zámku každoročne organizuje podujatie Stretnutie generácií. Počas tohto príjemného dopoludnia sa spolu zabavia naozaj všetky generácie, od tých najmenších škôlkárov až po našich seniorov

POČASIE

49. Štiavnický magazín 2018

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:07 Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. 07:52 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018

4. 18:25 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5. 20:56 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva

6. 31:12 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

7. 42:29 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8. 47:22 Voľba mandátovej a návrhovej komisie

9. 49:13 Návrh na uznesenie

10. 52:16 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

11. 54:32 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady

12. 1:07:07 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva

13. 1:11:21 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ

14. 1:27:09 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov

15. 1:31:24 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností

16. 1:36:48 Určenie platu primátora mesta

17. 1:40:41 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta

18. 1:42:07 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta

19. 1:45:09 Diskusia

20. 2:02:02 Záver