17. Štiavnický magazín 2020

17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pozitívnou správou je, že aj keď momentálne zažívame výnimočnú situáciu život v meste sa úplne nezastavil a Banská Štiavnica bola opäť úspešná v ďalšom projekte a to rozšírenia detského ihriska

2/ Čo sa týka stavebných činností mesta aj tu sa podarí zrealizovať momentálne aspoň tie, na ktoré finančné prostriedky sú už na účte mesta a to sa týka ulíc Mládežnícka a Palárikova

3/ Ako sme už avizovali minulý týždeň, reportáž o ekonomických opatreniach sme rozdelili do dvoch častí, nuž a pokračovanie prinášame v dnešnom magazíne

POČASIE

 

16. Štiavnický magazín 2020

16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mimoriadna situácia, ktorú momentálne prežívame sa dotkla ekonomiky mnohých domácností, ekonomiky štátu a tým pádom aj ekonomiky miest a obcí. Inak to nie je ani v Banskej Štiavnici

2/ Situácia ohľadom pandémie Koronavírusu asi najviac zasiahla podnikateľov. Štát im však vychádza v ústrety a oni si môžu požiadať o finančnú podporu cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

3/ My sme boli zvedaví ako momentálnu situáciu vnímajú naši štiavnickí podnikatelia a tak sme troch z nich oslovili aby nám povedali, ako túto krízu zvládajú

POČASIE

 

15. Štiavnický magazín 2020

15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, sviatky jari, ktoré nesú významný duchovný odkaz a tak sa Vám milí diváci prihovoria zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste

2/ K sviatočným príhovorom sa pridáva aj Primátorka mesta magisterka Nadežda Babiaková

3/ Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a zatvorené základné, či materské školy odvysielame zvyky a tradície Veľkej noci v archívnej reportáži škôlkárov z minulého roka

POČASIE

 

14. Štiavnický magazín 2020

14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Aj tento týždeň Vám milí diváci prinášame aktuálne informácie Samosprávy Mesta o aktuálnych krokoch a prijatých opatreniach

2/ Aj hliadky Mestskej polície momentálne môžete stretnúť v uliciach mesta častejšie a to za účelom kontroly prijatých opatrení šírenia sa koronavírusu.

3/ Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sú školy na Slovensku zavreté už viac ako dva týždne a situácia sa asi len tak rýchlo nezmení. A tak sme zašli za riaditeľom Základnej školy Jozefa Kollára zistiť, ako momentálne vzdelávanie žiakov funguje

POČASIE