8. Štiavnický magazín 2018

V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Zastupiteľstvo POČASIE Program: 1. 01:02 Otvorenie 2. 10:33 Kontrola plnenia uznesení 3. 12:52 Návrh dodatku č.1 k VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej […]

7. Štiavnický magazín 2018

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Máme pred sebou týždeň jarných prázdnin a žiaci, či študenti sa nepochybne tešia z niekoľkých dní voľna.Ak ešte nemáte plány na tento týždeň oddelenie kultúry Vás pozýva na ďalší ročník “Zimomravenia” 2/ Ďalšou alternatívou hlavne pre rodičov, ktorí si nemôžu vziať dovolenku je denný tábor.Základná škola Jozefa Horáka v […]

6. Štiavnický magazín 2018

V 6. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Od pondelka 5.februára Matričný úrad a Klientské centrum funguje v novo-zrekonštruovaných priestoroch Rubigallu 2/ Oddelenie kultúry v sobotu 3.februára organizovalo “Burzu šatstva”, toto podujatie malo charitatívny charakter a nás zaujímalo ako dopadlo 3/ Spoločnosť Mestské lesy s.r.o má za sebou ďalší hospodársky rok a okrem toho aj ukončený desaťročný […]

5. Štiavnický magazín 2018

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ V Banskej Štiavnici máme zrejme najslávnejšieho Mikuláša na Slovensku.Ten náš je totiž zapísaný v Slovenskej knihe rekordov ako najdlhšie slúžiaci Mikuláš a to už celých 50 rokov 2/ Klub dôchodcov na Štefultove prešiel čiastočnou rekonštrukciou a tak sa naši vitálni seniori môžu tešiť novým oknám, podlahám či sociálnym zariadeniam […]

4. Štiavnický magazín 2018

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Mestské kúpele prichádzajú opäť s novinkou a so skvalitnením služieb pre svojich zákazníkov.Tentokrát rekonštrukciou prešiel relaxačný bazén v priestoroch sauny,ktorý bol rok nenapustený. Dnes je situácia už iná a z bazéna je atraktívna vírivá vaňa s masážnymi prvkami 2/ Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica pozýva všetkých na hneď dve […]

3. Štiavnický magazín 2018

V 3. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Rozpočet mesta schvaľujú poslanci Mestského zastupiteľstva v decembri uplynulého roka.My Vám v dnešnom magazíne prinášame podrobnejšie informácie o tom,čo rozpočet pre rok 2018 obnáša a čo mesto Banská Štiavnica tento kalendárny rok čaká POČASIE

2. Štiavnický magazín 2018

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Je tradíciou, že pri prvom stretnutí v novom roku si navzájom prajeme,aby ten nasledujúci rok bol úspešný a možno ešte lepší ako ten rok uplynulý.Prostredníctvom VIO Tv sa Vám prihovorí Primátorka Mesta 2/ V pondelok 8.januára popoludní sa konalo Novoročné stretnutie Samosprávy mesta a pozvaných hostí, aby spoločne zbilancovali […]

1. Štiavnický magazín 2018

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte: Rekapitulácia vybraných reportáží z roku 2017 1/ Vo štvrtok 16.marca sa na sídlisku Drieňová slávnostne otvorilo nové nákupné centrum s tromi prevádzkami troch známych značiek predajní 2/Aj v roku 2017 sa chystá rekonštrukcia ciest 2.a 3.triedy, ktoré sú v majetku VÚC.Ktoré to budú tentokrát sa dozviete od primátorky mesta a […]

51. Štiavnický magazín 2017

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte: 1/ Vo štvrtok 7.decembra zavítal Mikuláš do Mestskej knižnice aby aj tu potešil sladkou odmenou mladých čitateľov,prečítal s nimi zopár rozprávok z nových knižiek a písal sa aj list Ježiškovi 2/ Aj v občianskom združení Margarétka bolo veselo,tentokrát v piatok 15.decembra.Klienti denného stacionára taktiež privítali Mikuláša aj s čertom 3/ […]