48. Štiavnický magazín 2023

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Jednou z naj-diskutovanejších tém momentálne je aj uzatvorenie mestskej plavárne od 1.decembra.Bazén potrebuje rekonštrukciu dna, ako to však bude s plavárňou ďalej sme sa spýtali pani primátorky.

2/ Zima nám už zaklopala na dvere a mnohí sa určite potešili krásnej, zasneženej krajine. Motoristi už až takú radosť zrejme nemajú. Ako vyzerá operačný plán zimnej údržby sa dozviete v dnešnej reportáži.

3/ Kino Akademik premieta od roku 1993.Tento rok však oslavuje 10.výročie a to 10 rokov od jeho digitalizácie.

POČASIE

 

47. Štiavnický magazín 2023

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mestský štadión prešiel rekonštrukciou, avšak finálny vizuál ešte nemá. Práce na modernizácii tohto športového areálu tu prebiehajú aj v súčasnosti. My sme sa na štadión zašli pozrieť.

2/ Čoskoro tu máme najkrajšie obdobie v roku a to to adventné. Aj počas predvianočných večerov Vás oddelenie kultúry pozýva stráviť čas v spoločnosti umelcov.

3/ Aj tento týždeň sme sa rozhodli venovať téme odpadového hospodárstva. To či separujeme dostatočne a či budeme platiť za odpad viac sú otázky, na ktoré sme sa pýtali.

POČASIE

 

46. Štiavnický magazín 2023

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Žiaci Základnej umeleckej školy navštevujú aj hodiny akordeónu, ktorý vyučuje veľmi sympatický, mladý pedagóg Tomáš Valiček, ktorý nedávno prezentoval našu výuku až v Číne.

2/ 17.november je “Medzinárodným dňom študentstva” a tak primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková pri tejto príležitosti privítala na radnici mesta našich najúspešnejších stredoškolákov.

3/ Prvácka pasovačka sa stala už tradíciou na Základnej škole Jozefa Horáka. Spolužiaci oficiálne vítajú svojich najmladších kamarátov do školskej rodiny. Tentokrát bola téma opäť rozprávková.

POČASIE

 

45. Štiavnický magazín 2023

V 45. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Radnica mesta Banská Štiavnica je momentálne v rekonštrukcii a niektoré oddelenia sa museli na čas presťahovať. Toto sa týka napríklad aj mestskej polície.

2/ V roku 2016 sme bojovali o zachovanie vychýrenej banskoštiavnickej pôrodnice. Nepomohli však ani petície, ani protesty. Podobná situácia momentálne nastala v Žiari nad Hronom. Pôrodnica, ktorú využívajú aj naše rodičky by mala byť na čas uzatvorená.

3/ Vo štvrtok 2.novembra sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých v Kostole Panny Márie Snežnej na Frauenbergu.Spomienka bola spojená s Ekumenickou bohoslužbou.

POČASIE

 

44. Štiavnický magazín 2023

V 44. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica pri príležitosti mesiaca októbra, “Mesiaca Úcty k starším “, pripravila pre našich seniorov program v Kultúrnom centre.

2/ Spoločnosť Bytová správa s.r.o už 4.októbra začala s vykurovaním domácností. Vzhľadom na to ,že sa však opäť oteplilo, sa dodávka tepla prerušila. My sme zisťovali ako to bude túto zimnú sezónu vyzerať hlavne čo sa týka cien za vykurovanie.

3/ Výmenník bol počas letnej sezóny mimo prevádzky, avšak pre dvoma týždňami začal opäť fungovať. Je pomerne pretriedený a tak ak selektujete oblečenie môžete ho kľudne priniesť, niekomu určite ešte poslúži.

POČASIE

 

43. Štiavnický magazín 2023

V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Minulý víkend SOŠ lesnícka Banská Štiavnica spoluorganizovala a zároveň hostila Medzinárodný trubačský seminár, ktorý vyvrcholil v nedeľu slávnostným koncertom v Kultúrnom centre mesta.

2/ Vo štvrtok 19.októbra sa taktiež v Kultúrnom centre stretli naši milí, talentovaní seniori aby prišli ukázať ten svoj talent na seniorskom Talentáriu 2023.

3/ Základná škola Jozefa Horáka už niekoľko rokov v tomto období upratuje okolie školy a tak sa siedmaci aj minulý piatok vybrali vyčistiť neporiadok, ktorý sa za rok nahromadil tam, kde rozhodne nepatrí.

POČASIE

 

42. Štiavnický magazín 2023

V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:18 Otvorenie
2. 08:51 Kontrola plnenia uznesení
3. 11:05 Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
4. 1:36:26 Návrh Dodatku č. 5 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach

2:02:15 Priestor pre občanov

5. 2:15:35 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5 mesta Banská Štiavnica
6. 2:52:06 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
7. 3:11:17 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
8. 3:17:59 Návrh Urbanistickej štúdie Bočná ulica
9. 3:20:32 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
10. 3:24:33 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:24:53 Prevod pozemkov Ul. Obrancov mieru
b) 3:27:15 Prevod pozemkov Ul. Mierová a Lesnícka
c) 3:30:47 Prevod pozemku Ul. SNP
d) 3:33:55 Prevod pozemku Ul. J. Jesenského
e) 3:36:16 Prevod pozemku Ul. SNP
f) 3:39:56 Prevod pozemku Ul. Vodárenská
g) 3:52:44 Zámer na prenájom pozemku – Ul. Horná Huta I.
h) 3:55:52 Zámer na prevod pozemku – Ul. Horná Huta II.
i) 3:58:12 Zámer na zámenu pozemku – Križovatka
j) 4:02:05 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
k) 4:05:17 Návrh na odpredaj majetku mesta – dom smútku na Štefultove
l) 4:12:54 Zámena pozemkov k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Trate mládeže

11. 4:15:54 Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
12. 4:19:34 Rôzne
13. 4:40:07 Interpelácie a dopyty poslancov
14. 4:46:26 Záver

 

41. Štiavnický magazín 2023

V 41. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 6.októbra žiaci Základnej školy Jozefa Kollára zvolili iný program ako učenie sa v školských laviciach. Vybrali sa cyklistickým pelotónom na Banský Studenec a takto ideálne využili krásne, jesenné počasie.

2/ Lesná pedagogika je veľmi zaujímavá a užitočná v praxi a práve v utorok 10.októbra sa stredoškolskí študenti učili vyrábať vtáčie búdky, či sadiť stromčeky a to počas “Dňa s lesníkom”.

3/ Turistická sezóna v Banskej Štiavnici začína už v mesiaci apríl a končí po Salamandrových dňoch. Avšak turisti prichádzajú do mesta celoročne, nie však v takom množstve ako v letných prázdninách. Ako to teda vyzeralo tento rok?

POČASIE

 

40. Štiavnický magazín 2023

V 40. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V sobotu 30.septembra sa konali Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Informácie o volebnej účasti a výsledkoch volieb v Banskej Štiavnici prinesie primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková.

2/ Areál Strednej odbornej školy služieb a lesníctva prechádza rekonštrukciou a dá sa povedať, že rekonštrukcia už finišuje. My sme sa boli pozrieť ako za posledný rok škola výrazne opeknela.

3/ Ste mamička na materskej dovolenke,alebo máte doma škôlkára?Máme tu jeseň a počasie už nebude až také ideálne na prechádzky vonku a tak Materské centrum v Bode K na sídlisku Drieňová ponúka program pre Vás a vaše deti.

POČASIE

 

39. Štiavnický magazín 2023

V 39. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Od 1.októbra vstupuje do platnosti odložená novela zákona z roku 2022,ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch. Čo všetko tento zákaz obnáša Vám povieme v dnešnej reportáži.

2/ V stredu 27.septembra navštívila Banskú Štiavnicu komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská. Jej program bol celodenný a my sme spolu s ňou navštívili aj Občianske združenie Margarétka.

3/ 4.septembra sme oficiálne otvorili nový školský rok a k 15.septembru sú počty žiakov v jednotlivých školských zariadeniach definitívne a zozbierané v Eduzbere. Ako to tento rok vyzerá v našom meste Vám prinášame v dnešnom magazíne

POČASIE