3. Štiavnický magazín 2021

V 3. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Tak ako to býva zvykom na začiatku nového kalendárneho roka, aj tentokrát sa Vám milí diváci prihovorí v príhovore primátorka mesta Mgr.Nadežda Babiaková

2/ Ešte v predvianočnom čase bol na území celej Slovenskej republiky vyhlásený Lockdown a zákaz vychádzania. O momentálnych opatreniach a obmedzeniach sme sa porozprávali s riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Banská Štiavnica a náčelníkom Mestskej polície

3/ Ako som už spomenula situácia ohľadom pandémie COVID -19 sa stále nezlepšuje, práve naopak a tak sme sa zašli popýtať na Mestský úrad ako to momentálne u nás na území mesta Banská Štiavnica vyzerá

POČASIE

 

2. Štiavnický magazín 2021

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:11Otvorenie
2. 21:33 Kontrola plnenia uznesení
3. 25:06 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách
4. 1:07:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
5. 1:39:00 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
8. 02:19:22 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
9. 2:54:14 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
10. 2:31:58 Plán práce MsZ na I. polrok 2021
11. 2:36:36 Plán práce HK na I. polrok 2021
12. 2:37:58 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
13. 3:12:47 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2019
14. 3:15:45 Žiadosť o NFP – nabíjacie stanice na elektromobily v meste Banská Štiavnica
15. 3:24:05 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:24:40 Prevod pozemku parc. č. E KN 6141 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
b) 3:26:49 Prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica,
c) 3:33:27 Zámer na prevod pozemkov pod stavbami, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
d) 3:36:45 Zámer na prevod pozemku v k. ú Banská Štiavnica,
e) 3:45:13 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch E KN 2668/6,7,11, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
f) 3:48:36 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6515/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
g) 3:51:25 Prenájom poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku
h) Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie časti ročného nájomného za rok 2019 a 2020
i) 4:41:36 Kúpa parkoviska pri Počúvadlianskom jazere

16. 4:50:34 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín za rok 2019
17. 4:52:04 Informatívna správa o organizovaní 17. európskych baníckych a hutníckych dní v BS
18. 4:55:18 Rôzne
19. 5:04:46 Interpelácie a dopyty
20. 5:23:57 Záver

 

1. Štiavnický magazín 2021

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slávnostné ukončenie „Mesta kultúry – Almázia“

2/ Novootvorené zariadenie pre seniorov v meste Banská Štiavnica

3/ Projekt „Zaľúbená Štiavnica“

4/ Podnikatelia a koronakríza

5/ Rekonštrukcia nádvoria Múzea vo Svätom Antone

6/ Banícky expres

7/ Otvorenie Plavárne na Klingeri

8/ Otvorenie dopravného ihriska

9/ Salamandrové dni 2020

10/ Rekonštrukcia verejných priestranstiev Ulica Mládežnícka

11/ Kalvária

12/ Mikuláš zapísaný v Slovennskej knihe rekordov, Mirko Kyjovský

POČASIE

 

51. Štiavnický magazín 2020

V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Hoci to vyzeralo tak, že tento rok Mikuláš do Banskej Štiavnice nepríde, oddelenie kultúry si ani len nevedelo predstaviť, že by štiavnické deti prišli o tento zážitok. A tak nakoniec sa to podarilo, Mikuláš prišiel aj s čertom a anjelom a to vo veľkom štýle

2/ Tak ako sa už stalo tradíciou aj tento rok Vám prinášame vo Vianočnom magazíne príhovor Primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej a taktiež vianočné posolstvá zástupcov katolíckej a evanjelickej cirkvi

POČASIE

3/Ako prílohu k dnešnému magazínu odvysielame fotofilm ZO ŽIVOTA FARNOSTI mesta Banská Štiavnica, ktorý mapuje významné udalosti predchádzajúcich rokov v Rimsko-katolíckej farnosti mesta

 

50. Štiavnický magazín 2020

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Hoci sa naši najmenší možno obávali, že tento rok do škôlok Mikuláš nepríde čakalo na nich milé prekvapenie. My sme vedeli, že v piatok 4.decembra určite príde a to priamo do Materskej školy 1.Mája a tak sme ho tam počkali aj s našou kamerou

2/ Banská Štiavnica sa môže okrem iného pochváliť aj rekordérom Mikulášom. Je ním Mirko Kyjovský, služobne najstarší Mikuláš na Slovensku, zapísaný v Slovenskej knihe rekordov. Tento rok sa dožil významného životného jubilea a my sme ho šli navštíviť aby sme sa o jeho poslaní Mikuláša porozprávali

POČASIE

 

49. Štiavnický magazín 2020

V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Obdobie počas koronakrízy a dištančného štúdia žiakov druhého stupňa základná škola Jozefa Kollára využila na realizovanie niektorých neodkladných rekonštrukcií v objekte školy

2/ Tento rok je mimoriadne ťažký a niektorí ľudia dokonca prišli aj o svoje zamestnanie a to z dôvodu prepúšťania. Ako to vyzerá s nezamestnanosťou v okrese Banská Štiavnica sme sa boli opýtať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

3/ Práce na projekte rekonštrukcie parkoviska na Ulici Mládežnícka pomaly končia a stavba by mala byť odovzdaná do konca roka 2020.Ako bude fungovať systém parkovania v meste od nového roku sme zisťovali u viceprimátora

POČASIE

 

48. Štiavnický magazín 2020

V 48. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Hoci veľké kiná ani po uvoľnení opatrení nezačali premietať, kino Akademik v Banskej Štiavnici už od 3.decembra pozýva všetkých milovníkov filmu pozrieť si decembrovú ponuku titulov

2/ Ešte tu síce nemáme oficiálne zimu, avšak počasie a hlavne nízke nočné teploty spôsobujú, že sa poriadne šmýka. Nuž a tak bolo načase isť sa opýtať na Technické služby mesta Banská Štiavnica ako sú pripravení na zimnú sezónu 2020/2021

3/ Aj múzeá prežívajú tento rok nepríjemnú situáciu, keďže taktiež nemali možnosť privítať svojich návštevníkov. Situácia sa však zmenila k lepšiemu a aj múzeum vo Svätom Antone sa teší z toho, že svoje brány zas otvára verejnosti

POČASIE

 

47. Štiavnický magazín 2020

V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Slovenské banské múzeum má od 1.novembra novú pani riaditeľku Mgr.Zuzanu Denkovú, PhD. My sme si s ňou dohodli stretnutie aby sme Vám ju nielen predstavili, ale porozprávali sa aj o jej predstave a vízií budúcnosti múzea

2/ Onedlho príde čas ,kedy si žiaci 9.ročníkov budú musieť vybrať strednú školu a profesiu, ktorej by sa chceli venovať. V tento netradičnej situácii koronakrízy to nemajú ľahké ani žiaci ani stredné školy. My sme dostali pozvanie na Súkromnú hotelovú akadémiu v Banskej Štiavnici, kde sme sa porozprávali aj o možnostiach štúdia na tejto škole

POČASIE

 

46. Štiavnický magazín 2020

V 46. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Uplynulý víkend sa niesol v znamení 2.kola testovania na COVID – 19.A aj keď Banská Štiavnica už testovanie podstúpiť nemusela pre záujem obyvateľov sa testovalo

2/ Kalváriu sme navštívili presne pred dvoma rokmi na jeseň v roku 2018.Tento týždeň sme sa na toto čarovné miesto vrátili zistiť, čo všetko sa za tieto dva roky podarilo zrealizovať

3/ Koronakrízu vnímajú naozaj všetci. Každého z nás sa obmedzenia týkajú a všetci si musíme zvykať na nové opatrenia. My sme sa zašli pozrieť do Občianskeho združenia Margarétka a opýtať sa ako túto situáciu vnímajú ich klienti

POČASIE