24. Štiavnický magazín 2018

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 8.júna si na štadión prišlo zašportovať až 160 detí a šport,ktorému sa venovali bol beh. Konal sa totiž už ďalší ročník legendárneho Malého behu Trate mládeže

2/ V sobotu 9.júna sa na Počúvadlianskom jazere budili sitniansky rytieri a tým sa vlastne aj oficiálne otvorila letná sezóna na Počúvadle

3/ Technické služby mesta Banská Štiavnica potrebovali novú techniku ako soľ. Verejné obstarávanie dopadlo úspešne a na dvore už stojí nový sypač

4/ Aj tentokrát Vás oddelenie kultúry pozýva na ďalšie z podujatí “Kultúrneho leta”

POČASIE

23. Štiavnický magazín 2018

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica bolo úspešné v ďalšom projekte a podkrovie Rubigallu opäť bude na konci kalendárneho roku môcť slúžiť verejnosti

2/ Galéria Jozefa Kollára pripravuje pre Štiavničanov a návštevníkov Banskej Štiavnice neustále nové výstavy, projekty či workshopy. Na dve z aktuálnych výstav Vás pozývame

3/ Mesto Banská Štiavnica pokračuje v stavebných činnostiach. Čaká ho pokračovanie rekonštrukcie oporného múru Frauenberg, rekonštrukcia detského ihriska na Križovatke,ale aj budovanie nového parkoviska

POČASIE

22. Štiavnický magazín 2018

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica v dňoch 28.mája až 31.mája privítalo vzácnych hostí,z rôznych krajín strednej a východnej Európy. Konala sa tu totiž 12.REGIONÁLNA KONFERENCIA MIEST SVETOVÉHO DEDIČSTVA

2/ V utorok 29.mája sa v Rubigalle na druhom poschodí vernisážou otváral ďalší ročník obľúbenej výstavy, Svetové dedičstvo očami detí 2018. Naše štiavnické talenty opäť nesklamali, ani v obrovskej konkurencii

3/ Takto pred rokom sme Vám priniesli reportáž, kde sme Vás informovali o začatí rekonštrukcie na hornom kostole Kalvárie. Prešiel rok a my sme sa aj s kamerou zašli pozrieť ako práce pokročili

4/ Kultúrne leto nám pomaly začína a vidieť to aj na počte turistov hlavne cez víkendy. Oddelenie kultúry už pripravuje množstvo zaujímavých podujatí

POČASIE

21. Štiavnický magazín 2018

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Súkromná hotelová akadémia v Banskej Štiavnici v piatok popoludní zorganizovala ďalší ročník špeciálneho rodičovského združenia, spojeného s úžasným gastronomickým zážitkom

2/ Základná škola Jozefa Horáka vo štvrtok 17.mája privítala vzácnu návštevu, olympískeho víťaza Mateja Tótha, ktorý prišiel so žiakmi pobesedovať o športe, tréningoch a životnom štýle

3/ V Banskej Štiavnici neďaleko sídliska Drieňová, máme jeden síce trochu zabudnutý,ale prekrásny areál. Hovorím o areáli Arboréta v Kysihýbli, v ktorom je opäť možné poprechádzať sa či zrelaxovať

4/ Aj tento rok Vám prinášame ponuku Športového klubu Atléti BS a Základnej školy Jozefa Horáka, ktorí počas letných prázdnin organizujú až tri turnusy denného tábora. Dlho neváhajte miesta sú obmedzené a prihláste svoje dieťa včas

POČASIE

20. Štiavnický magazín 2018

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 11.mája sa v Kultúrnom centre konal už 7.ročník “Stretnutia pletárov”. Bývalí zamestnanci jedného z najväčších podnikov,ktorý kedysi zamestnával až 3800 ľudí si prišli zaspomínať na staré dobré časy

2/ V stredu 16.mája sa v sále kina Akademik vyhodnocovali najlepší športovci a športové kluby mesta Banská Štiavnica za rok 2017

3/ Taktiež v stredu 16.mája si štiavničania mohli už po piaty-krát vypočuť netradičné čítanie na netradičných miestach. Tentokrát pozvanie organizátorov prijala aj herečka Zuzana Fialová

POČASIE

Ako prílohu k dnešnému magazínu odvysielame reportáž, v ktorej sme sa porozprávali s poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Mikulášom Pálom

19. Štiavnický magazín 2018

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Aj tento rok Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici zorganizovala už ďalší ročník celoslovenskej súťaže mladých pilčíkov “Drevorubač junior 2018”

2/ Už od začiatku realizácie sledujeme projekt novej kompostárne, ktorá vyrastá v areáli zberného dvora.Na jar tohto roka už mala byť v prevádzke,situácia sa však skomplikovala a práce sa posúvajú.Stavebná časť je však už ukončená

3/ V stredu 9.mája sa pri Pamätníku oslobodenia konal spomienkový akt,pri ktorom si prítomní hostia pripomínali 73.výročie víťazstva nad fašizmom a položením kytíc si uctili pamiatku padlých vojakov

4/ Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie a všetkých veriacich čakala v nedeľu 6.mája veľká udalosť.Kostol bol dočasne uzatvorený kvôli rekonštrukčným prácam,v nedeľu ho prišiel posvätiť pán biskup mon. Marián Chovanec

POČASIE

18. Štiavnický magazín 2018

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V utorok 24.apríla sme boli pozvaní už na 12.ročník obľúbeného podujatia organizovaného Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici a to na „Lesnícky deň“

2/ V našom meste rastie naozaj veľa mladých talentov,nielen športovcov, ale aj umelcov. Presvedčili sme sa o tom na ďalšom ročníku prehliadky mladých talentov Art pódiu 2018

3/ V piatok 20.apríla železničná stanica zas na chvíľu ožila väčším počtom návštevníkov. Tí si prišli vypočuť pravô štiavnickô nárečia a historky štiavnického Náca

4/ Ktorý športovec venujúci sa kulturistike či fitnesu by si nechcel zašportovať s ozajstným Mr. Olympia? Lesákom sa tento sen splnil a odtrénoval ich samotný víťaz majster sveta v naturálnej kulturistike Koloman Tóth

POČASIE

17. Štiavnický magazín 2018

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:21 Otvorenie

2. 16:30 Kontrola plnenia uznesení

3. 18:50 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie:
a/ obytnej zóny Principlac (funkčno priestorový blok F.P.B. 14.1.2/1 – východná časť), Banská Štiavnica,
b/ rozšírenie obytného územia o novú rozvojovú plochu

4. 54:35 Návrh Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite Principlac (F.P.B. 14.1.1)

5. 59:45 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – obytnej zóny Sitnianska – Štefultov (F.P.B. 18.2.1 – časť A- pokračovanie Ul. Š. Moyzesa)“,

6. 1:04:41 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2017

7. 1:06:17 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:06:46 Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

b) 1:11:34 Návrh na naloženie s majetkom mesta – dvojizbový byt s príslušenstvom na Ulici Povrazník č. 17 v Banskej Štiavnici

c) 1:15:48 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 1:22:25 Zámena pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 1:28:41 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6698/1

f) 1:33:34 Prevod časti pozemkov parc. č. C KN 3829/2 a 3829/18 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 1:39:17 Návrh na zrušenie zámeru na zámenu pozemkov

h) 1:46:31 Prevod pozemku parc. č. C KN 1493/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

i) 1:51:24 Prevod spoluvlastníckeho podielu 2/8 z pozemku E KN parc. č. 123 v k. ú. Kremnica, pod miestnou komunikáciou

j) 1:55:44 Zámer na priamy prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica, lokalita Maximilián šachta

k) 2:01:59 Zámer na prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica lokalita záhradky

l) 2:10:15 Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. E KN 6417 a E KN 4751/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

m) 2:16:33 Návrh na naloženie s majetkom mesta – Budova súp. č. 1653, postavená na pozemku par. č. C KN 2180/14 s príslušenstvom na Ul. Na Zigmund šachtu v Banskej Štiavnici

n) 2:26:16 Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. Budovateľská

o) 2:32:18 Zámer na prevod priľahlých pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

p) 2:40:43 Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Ulica Drieňová, pre SSE-Distribúcia a. s. Žilina

q) 2:44:51 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 339 v k. ú. Banská Štiavnica Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa

r) 2:51:21 Zámer na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

s) 3:02:24 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 2824/1 v prospech vlastníkov priľahlých objektov

8. 3:12:38 Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka

9. 3:43:48 Rôzne

10. 4:04:59 Interpelácie a dopyty

11. 5:12:17 Záver

16. Štiavnický magazín 2018

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 11. apríla bolo na Štiavnických základných školách rušno aj popoludní. Konal sa totiž zápis budúcich prváčikov, ktorí prišli novým pani učiteľkám ukázať ako sú do školy pripravení

2/ Vo štvrtok 12.apríla a v piatok 13.apríla sa v Kultúrnom centre konala dvojdňová konferencia určená pre predškolských pedagógov z celého Slovenska. Pani učiteľky sa mohli zúčastniť napríklad aj rôznych workshopov, zahrať si v rozprávke,či zatancovať

3/ Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici v utorok 17. apríla privítala mnohých vzácnych hostí. Oslavovalo sa totiž už 60.výročie založenia školy.A poňali to naozaj vo veľkom štýle

POČASIE

15. Štiavnický magazín 2018

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Spoločnosť SVETRO s.r.o oslavuje významné výročie a to 25.rokov fungovania spoločnosti. Preto v piatok 6.apríla toto výročie oslávili zamestnanci spolu s majiteľmi v Kultúrnom centre mesta

2/ Oslavovalo sa aj v sobotu 7.apríla,tentokrát na Lesníckom internáte pod Kalváriou. Tu sa už po štvrtýkrát zišli bývalí tabačiari aby si pospomínali na staré dobré časy tabakovej továrne

3/ Tak ako sme avizovali už v minulo-týždňovom magazíne dnes Vám prinášame druhú časť reportáže s tematikou pripravovaných stavebných projektov,ktoré čakajú mesto Banská Štiavnica v tomto roku

POČASIE