24. Štiavnický magazín 2024

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 7.júna mestský štadión praskal vo švíkoch. Konal sa tu totiž už ďalší ročník “Dňa detí”, ktorý organizoval klub FK Sitno Banská Štiavnica.

2/ Už o týždeň zahájime “Kultúrne leto” na Námestí sv.Trojice a to podujatím Artiviamarket, ktoré sa bude konať v sobotu 22.júna.Nechajte sa pozvať.

3/ 29.júna čaká obyvateľov mesta Banská Štiavnica miestne referendum, kde sa môžu vyjadriť k fungovaniu plavárne. Viac informácií poskytne primátorka mesta.

Počasie

 

23. Štiavnický magazín 2024

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica nás aj tento rok pozvala na obľúbené podujatie, špeciálne rodičovské združenie.Tento rok sa však oslavovalo o niečo intenzívnejšie, keďže škola oslavuje 30.výročie svojej existencie.

2/ 1.jún oslavujú svoj sviatok všetky deti, ale deti v materských školách oslavujú celý týždeň, pretože tento týždeň nesie názov “Týždeň detskej radosti”. Nuž a svoju prácu im počas tohto týždňa prišli ukázať aj policajti, či hasiči.

3/ Už tradičným podujatím organizovaným Mestom Banská Štiavnica na konci mája a začiatku júna je Malý Beh Trate mládeže a Cestný beh. Tento rok počasie síce nevyšlo, ale bežcov to neodradilo.

Počasie

 

22.Štiavnický magazín 2024

V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Príloha: MŠ Bratská – Majáles 2024

Program:
1. 01:11 Otvorenie
2. 06:10 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o organizovaní miestneho referenda
3. 18:55 Vyhlásenie referenda na základe petície občanov
4. 51:03 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2024
5. 1:07:20 Rôzne
6. 1:34:25 Záver

 

21. Štiavnický magazín 2024

V 21. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Blíži sa nám víkend “Otvorených parkov a záhrad“ a do tohto projektu sa už pravidelne zapája aj Arborétum v Kysihýbli, ktoré takto oficiálne otvára sezónu.

2/ Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici usporiadala už ďalší ročník klavírnej súťaže “Banskoštiavnické kladivká”. Tento rok sa zúčastnilo viac ako 30 základných umeleckých škôl z celého Slovenska.

3/ V stredu 22.mája sme boli pozvaní už na 2.ročník Majálesu, ktorý organizovala Materská škola Bratská. Naši škôlkári nám predviedli slovenské zvyky a tradície.

POČASIE

 

20. Štiavnický magazín 2024

V 20. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Stredná odborná škola lesnícka aj tento rok a už tradične organizovala v stredu 15.mája obľúbené podujatie s názvom “ Lesnícky deň”. Aj tento rok zavítalo do botanickej záhrady okolo tisíc návštevníkov.

2/ Naši mladí atléti z Atletického klubu Atleti BS zaznamenali opäť veľký úspech uplynulý víkend. Avšak medaile zbierajú od začiatku školského roka. Chýbajú im však ďalší tréneri.

3/ Mesto Banská Štiavnica si pietnou spomienkou pripomenulo obete druhej svetovej vojny pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny a to vo štvrtok 9.mája pri Pamätníku oslobodenia.

POČASIE

 

19. Štiavnický magazín 2024

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Mesto Banská Štiavnica plánuje zriadiť sociálny podnik. Čo to vlastne sociálny podnik je a aké činnosti môže vykonávať vysvetlí primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková.

2/ Materská škola 1.Mája má už približne mesiac novinku, ktorou je špeciálna, terapeutická miestnosť. Inšpirovali sa v zahraničí a pomôcť by mala hlavne deťom so špeciálnymi potrebami.

3/ Kultúrne leto nám už pomaly klope na dvere a s ním aj mnoho obľúbených, tradičných podujatí, ale ešte predtým Vás pozveme na podujatia májové.

POČASIE

 

18. Štiavnický magazín 2024

V 18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Labyrint je názov podujatia, ktoré môžete navštíviť v dňoch 10. a 11.mája. Mesto Banská Štiavnica jediný krát v roku otvorí verejnosti priestory, kde sa bežne nedostanete.

2/ V utorok 30.apríla to v Materskej škole na Ulici 1.Mája žilo ľudovými tradíciami. My sme boli tiež pozvaní.

3/ 22.apríl je Dňom Zeme a tak si Slovenské banské múzeum pripravilo program pre žiakov základných škôl z Banskej Štiavnice.

4/ V mesiaci máj sa koná zápis detí do materských škôl. Nezabudnite preto sledovať termíny zápisov jednotlivých predškolských zariadení.

POČASIE

 

17. Štiavnický magazín 2024

V 17. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:00 Otvorenie
2. 11:36 Kontrola plnenia uznesení
3. 13:25 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2024
4. 26:23 Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 10“ + návrh VZN
5. 1:10:00 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o pamätihodnostiach mesta
6. 1:18:53 Doplnenie hrobov a pamätnej tabule do zoznamu Evidencie pamätihodností mesta BS
7. 1:24:59 Správa o stave mesta BS a činnosti samosprávy za rok 2023
8. 1:28:01 Schválenie zakladateľskej listiny – sociálny podnik

2:07:39 Priestor pre občanov

9. 4:00:51 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 4:01:10 Návrh na zrušenie uznesenia č. 14/2024, Dom smútku Štefultov, opakované ponukové konanie
b) 4:09:18 Prevod majetku – byt na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluva na 25 rokov
c) 4:12:11 Prenájom časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica, Klinger
d) 4:18:05 Zámena pozemkov, Remeselnícka ulica
e) 4:20:53 Zámer na prevod časti pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica – Spojná ulica
f) 4:23:31 Zámer na prevod majetku – Spojná ulica
g) 4:35:00 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Malé trhovisko
h) 4:38:19 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení VB v prospech SSD, Akademická ul.
i) 4:42:23 Uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Mesta Banská Štiavnica – „Banská Štiavnica – Jergištôlňa, vodovod“
j) 4:47:24 Zámer na prenájom pozemku – Športová ulica
k) 4:52:34 Žiadosť o prevod bytu 2D v bytovom dome na Námestí sv. Trojice 11/7, BS
l) 4:56:06 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Ul. 1. mája

10. 3:33:58 Informatívna správa – Hájovňa na Červenej studni
11. 5:10:35 Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
12. 5:12:15 Rôzne

a) 5:12:37 Informatívna správa o priestorovom riešení MŠ Bratská 9
b) 5:34:37 Petícia na vyhlásenie referenda a schválenie členov komisie na overenie petície

13. 5:50:56 Interpelácie a dopyty poslancov
14. 6:15:31 Záver

 

16. Štiavnický magazín 2024

V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V stredu 17.apríla SOŠ služieb a lesníctva slávnostne otvorila novo zrekonštruované priestory školy a predviedla aj novú techniku, ktorá sa bude využívať pri výučbe lesníckych odborov.

2/ Taktiež v stredu, ale 10.apríla prebiehal zápis do 1.ročníkov základných škôl. My sme sa zašli pozrieť ako to budúci prváci zvládli.

3/ Galéria Jozefa Kollára sa venuje aj téme ekológia. Momentálne je tu inštalovaná výstava, ktorá sa venuje téme životného prostredia a podieľali sa na nej aj naše štiavnické deti.

POČASIE

 

15. Štiavnický magazín 2024

V 15. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ 18. marca uplynul rok od ničivého požiaru na Námestí Sv. Trojice. My sa v dnešnom magazíne budeme venovať tejto téme. Pozreli sme sa na to ako rekonštrukcia pokračuje, ale vrátime sa aj k takzvanému “Čiernemu dňu” pre Banskú Štiavnicu.

POČASIE