5. Štiavnický magazín 2018

V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V Banskej Štiavnici máme zrejme najslávnejšieho Mikuláša na Slovensku.Ten náš je totiž zapísaný v Slovenskej knihe rekordov ako najdlhšie slúžiaci Mikuláš a to už celých 50 rokov

2/ Klub dôchodcov na Štefultove prešiel čiastočnou rekonštrukciou a tak sa naši vitálni seniori môžu tešiť novým oknám, podlahám či sociálnym zariadeniam

3/ Pravidelne na konci januára sa na radnici mesta stretávajú všetci tí ktorí participujú na výrobe týždenníka Štiavnických novín, aby zbilancovali svoju prácu za uplynulý rok

POČASIE