19. Štiavnický magazín 2021

V 19. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Opatrenia ohľadom pandémie Covid-19 sa pomaly uvoľňujú a pozitívnou správou je, že žiaci základných škôl sa opäť vrátili do školských lavíc. Ako momentálne funguje prezenčný spôsob výučby sme sa zašli pozrieť Základnú školu Jozefa Kollára

2/ Počas pandémie nefungoval ani Výmenník šatstva, avšak od pondelku 10.mája ho môžete opäť navštíviť. Podmienkou je zarezervovať si termín návštevy

3/ Žiaci sa síce do školy vrátili, ale výučba má predsa len nejaké obmedzenia a to je napríklad výučba telesnej výchovy. My sme zisťovali ako momentálne tieto hodiny fungujú a aj to v akej kondícií sú deti

POČASIE