35. Štiavnický magazín 2022

V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Pozvánka Salamandrové dni 2022.

2/ Pozvánka Salamandrové dni 2022 – Kultúrne podujatia.

3/ Pozvánka Hudobná -umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica.

4/ Oslavy 78.výročia SNP.

POČASIE