V 47. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1.) 01:03 Otvorenie
2.) 04:00 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.) 04:56 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022
4.) 09:14 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5.) 11:51 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
6.) 19:00 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
7.) 31:32 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8.) 34:52 Voľba mandátovej a návrhovej komisie
9.) 36:59 Návrh na uznesenie
10.) 39:19 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
11.) 41:33 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady
12.) 43:39 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
13.) 46:26 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ
14.) 52:44 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov
15.) 55:58 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností
16.) 1:02:06 Určenie platu primátora mesta
17.) 1:07:41 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta
18.) 1:09:20 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta
19.) 1:17:07 Správa Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.
20.) 1:52:34 Diskusia
21.) 1:56:50 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *