1. Štiavnický magazín 2016

V 1. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Príhovor primátorky mesta.

2/ Nový zberný dvor

3/ Strelci Patrik Jány

4/ Otvorenie náučného chodníka Glanzenberg

5/ Františkova olympiáda

6/ Sympózium ERBE

7/ Delegácia Bundestag

8/ Odovzdanie nového hasičského vozidla

9/ Salamander

10/ Návšteva prezidenta SR

11/ Atléti z BS v nominácii na MS

+ Počasie