4. Štiavnický magazín 2016

V 4. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Navštívili sme novovybudovaný útulok pre týrané zvieratá na Antolskej ulici

2/ V piatok 15.januára mesto Banská Štiavnica privítalo jeho excelenciu japonského veľvyslanca a pri tejto príležitosti sa slávnostne otvárala aj vernisáž japonského umelca Shinjiho Takine

3/ Namiesto starej autobusovej zástavky máme novú čakáreň tentokrát v mestskej časti Štefultov

4/ Aj oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica v tomto fašiangovom čase pozýva všetky deti na maškarný, fašiangový bál

5/ Všetkých milovníkov filmu pozývame aj tento týždeň do kina Akademik

+ POČASIE