12. Štiavnický magazín 2018

V 12. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Počas minulého týždňa otvorila svoje brány základné školy, keďže deň zápisov do prvých ročníkov sa blíži.Rodičia si môžu stále ešte vybrať školu kam svoje dieťa zapíšu. My sme tentokrát zavítali na “Deň otvorených dverí “ na Katolícku spojenú školu

2/ Projekt “Týždeň mozgu” prebieha až v 60 krajinách sveta. My sme v rámci tohto týždňa navštívili klub seniorov a materskú škôlku na Štefultove, ale aj prednášku a prezentáciu na Základnej škole Jozefa Horáka

3/ 28.marec si pripomíname sviatok všetkých pedagógov alebo ak chcete “Deň učiteľov”. My sme to s našimi učiteľmi oslávili o týždeň skôr a to vo štvrtok 22.marca

POČASIE

Príloha:

ZASTUPITEĽSTVO

Program:

1. Otvorenie
2. Projekt „Obnova vybraných priestorov požiarnej zbrojnice v Banskej Štiavnici“
3. Projekt „Obnova vybraných priestorov požiarnej zbrojnice v Banskej Štiavnici – Štefultove“
4. Záver